Aanvullende pensioenen: nieuwigheden bedrijfsvoorheffing vanaf 1 juli 2013

Auteur: Isabelle Caluwaerts
Datum:

In het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2013 is een Koninklijk Besluit verschenen dat op het stuk van de bedrijfsvoorheffing de toepassingsregels wijzigt voor de aanvullende pensioenen (extrawettelijke pensioenen, groepsverzekeringen, pensioenfondsen, ...).

Dat Koninklijk Besluit brengt de bepalingen uit de programmawet van 22 juni 2012 ten uitvoer (B.S. van 28 juni 2012) en zal vanaf 1 juli 2013 van toepassing zijn op de uitkering van kapitalen die door werkgeversbijdragen of bijdragen van de onderneming gevormd zijn, ten gunste van de werknemers of bedrijfsleiders.

De percentages zijn als volgt gewijzigd:

  • een bedrijfsvoorheffing van 20,19 % (zonder vermindering) op kapitalen die bij leven worden uitgekeerd op 60 jaar of in geval van pensionering vóór 61 jaar;
  • een bedrijfsvoorheffing van 18,17 % (zonder vermindering) op kapitalen die bij leven worden uitgekeerd op 61 jaar;
  • een bedrijfsvoorheffing van 16,66 % (zonder vermindering) op kapitalen die bij leven worden uitgekeerd vanaf 62 jaar, in geval van pensionering vanaf 61 jaar of in geval van vereffening na overlijden;
  • 10,09 % bedrijfsvoorheffing (zonder vermindering) in geval van vereffening vanaf 65 jaar en op voorwaarde dat de werknemer of de bedrijfsleider 'actief is gebleven' tot zijn 65e verjaardag.

Alleen de eerste twee percentages bedrijfsvoorheffing zijn dus gewijzigd vergeleken met het vroegere stelsel.

Op het pensioenkapitaal dat gevormd wordt door persoonlijke bijdragen, wordt 10,09 % bedrijfsvoorheffing (zonder vermindering) ingehouden voor de vereffeningen die verricht worden vanaf 60 jaar en 33,31 % (zonder vermindering) voor de vereffeningen vóór 60 jaar (zoals vroeger).

Opgelet: er gelden specifieke bepalingen voor betaalde sportbeoefenaars, minderjarigen, personeel van de burgerluchtvaart en zeelieden.

Bron: Koninklijk Besluit van 23 mei 2013 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, B.S. 30 mei 2013. 

Auteur: Isabelle Caluwaerts

31/05/2013