Aanpassing minimumpensioen voor zelfstandigen aan dat van werknemers

Auteur: Compass
Datum:

Vanaf 1 augustus 2016 worden het minimum rustpensioen voor alleenstaanden en het minimum overlevingspensioen aangepast aan dit van de werknemers.

Het bedrag van de minimumpensioenen op 1 augustus 2016 

Aard van het pensioen

Bedrag minimumpensioen op 1 augustus 2016

Rustpensioen voor alleenstaanden

Rustpensioen voor gezinnen

Overlevingspensioen

€ 14.024,72

€ 17.525,37

€ 13.804,22

Auteur: Compass

01/08/2016