1.000 horecajobs bedreigd door nasleep aanslagen in Brussel

Auteur: Partena Professional
Datum:

Partena Professional barometer over economische werkloosheid stelt schrijnende situatie vast Niet minder dan 1.000 jobs in de horecasector in Brussel en Vlaams-Brabant staan op het spel. Dit rechtstreeks negatieve gevolg van de aanslagen in Brussel wordt vastgesteld door Partena Professional, die deze conclusie trekt op basis van haar gegevens over economische werkloosheid. Deze tijdelijke werkloosheid is vaak een laatste poging om ontslag te voorkomen en daarmee een belangrijke indicator voor de toekomstige evolutie van de tewerkstelling. De cijfers van Partena Professional stellen een duidelijke stijging vast van deze werkloosheid, waarbij vooral de horecasector getroffen blijkt.

Cijfers Partena Professional leggen negatieve evolutie bloot

De cijfers van economische werkloosheid in België zijn een belangrijke indicator van de toekomstige tewerkstelling. Partena Professional speelt een rol bij de aangiftes van economische werkloosheid bij de RVA en baseerde zich daarom op de loonhistoriek van 23.000 ondernemingen en 221.000 arbeiders. Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional, legt uit: "Van dit deel uit de portefeuille hebben we voldoende data om conclusies te kunnen trekken over economische werkloosheid.Het gaat om cijfers van werkgevers die gedurende de periode tussen 1 januari 2015 en 31 mei 2016 bij ons waren ingeschreven, dus op die manier kunnen we hen gedurende 17 maanden volgen. We kijken naar het aandeel van de uren economische werkloosheid tegenover het totaal aantal presteerbare uren. Nationaal zien we een licht negatieve evolutie: in de eerste 5 maanden van 2016 lag het aandeel van de economische werkloosheid 1,3% hoger dan diezelfde periode in 2015.”

Horeca lijdt het zwaarst, vooral in Brussel en Vlaams Brabant

De sector waar het aandeel van de economische werkloosheid* het sterkst stijgt (+65%) is de horeca:

  • De Brusselse horeca vertoont een stijging van niet minder dan 79% tegenover een stijging met 38% in Vlaanderen en zelfs een lichte daling met 3% in Wallonië. Dit cijfer is vooral te wijten aan een zwaar verslechterde situatie in Brussel vanaf het tweede kwartaal 2016.
  • Naast Brussel laat ook Vlaams Brabant een zware stijging zien (+84%), wat doet vermoeden dat de aanslagen in Zaventem een diepe crisis veroorzaken.

Wim Demey, , licht toe: “Deze cijfers over economische werkloosheid geven aan hoe schrijnend de situatie is in de horecasector in Brussel en Vlaams-Brabant. De stijging laat zich duidelijk zien na de aanslagen in Brussel. We kunnen stellen dat economische werkloosheid deze jobs nu tijdelijk heeft gered, maar grote vraag is wat de nabije toekomst zal brengen? 

Andere sectoren bleven ook niet gespaard, zoals de scheikundesector met een toename van 41%. De bouw- en distributiesector doen het dan weer beter ten opzichte van vorig jaar en vertonen een verlaagd percentage economische werkloosheid.

Een vergelijking van de economische werkloosheid per gewest, alle sectoren inbegrepen

Het Brussels Hoofdstedelijk gewest is, met voorsprong, in vergelijking met het Vlaams en Waals Gewest het zwaarst getroffen:

  • In Brussel steeg het aandeel van de economische werkloosheid met 53%, waarbij vooral april een desastreuze maand was.
  • In vergelijking daarmee valt de situatie in Vlaanderen al bij al nog mee met een stijging van 5%.
  • In Wallonië daarentegen is er een daling (-11%). In absolute cijfers  blijft echter de economische werkloosheid nog steeds het hoogst in Wallonië (1,02% ten opzichte van 0,83% in Vlaanderen en 0,61% in Brussel).

Wim Demey: “Dat Wallonië nog steeds de hoogste economische werkloosheid  laat zien, kan worden verklaard door het meer industriële en conjunctuurgevoelige  karakter van de Waalse economie”.

Greet Santy, Marketing Directeur van Partena Professional,  voegt toe: “De meerderheid van de ondernemingen die bij ons zijn aangesloten zijn gelegen in Brussel of omgeving. Wij zijn dan ook zeer nauw betrokken bij de gevolgen van de aanslagen en zien van dichtbij hoe moeilijk sommigen het hebben om het hoofd boven water te houden. Initiatieven om deze ondernemingen te steunen, juichen wij dan ook van harte toe. Partena Professional is om die reden ook één van de partners van het ‘Sprout to be Brussels’ initiatief, de campagne om het imago van Brussel op te krikken en de aantrekkelijkheid van de stad te benadrukken“

Economische werkloosheid voor arbeiders én bedienden?

Economische werkloosheid is slechts één van de reeks tijdelijke maatregelen die zijn genomen om economische moeilijkheden te kunnen opvangen. Vorige week kondigde Kris Peeters nog aan dat de automatische erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de aanslagen verlengd wordt tot eind september. Yves Slox, expert van Partena Professional: “Wij zijn blij dat deze maatregelen werden genomen, maar het is soms moeilijk om door de bomen het bos te zien. Economische werkloosheid voor arbeiders en bedienden is een manier om ademruimte te creëren voor ondernemingen. Voor bedienden gelden echter veel strengere regels dan voor arbeiders en  ondernemers ondervinden vaak moeilijkheden bij de verschillende voorwaarden en stappen in de procedure. Daarentegen riskeren werkgevers die veelvuldig gebruik maken van economische werkloosheid voor arbeiders een ‘responsabiliseringsbijdrage’ te moeten betalen aan de RSZ.  Een eenheidsstatuut is nodig, maar nog niet voor morgen. Daarom ondersteunen en begeleiden wij ondernemingen dan ook waar we kunnen”.

Partena Professional barometer

Het onderzoek naar de economische werkloosheid in België is de eerste in een reeks Partena Professional barometers. Deze geven inzicht in de evoluties van de Belgische arbeidsmarkt, wat waardevolle informatie voor ondernemers en beleidsmakers kan zijn. Wim Demey licht toe: “Wij hebben met onze data een schat aan voor ondernemers interessante informatie. Met deze Partena Professional barometers willen wij inzichten bieden die ondernemers en beleidsmakers helpen bij hun job. Dit past perfect binnen onze missie’ Ondernemen met ondernemers’.”

* Economische werkloosheid:

Een werkgever kan wegens economische oorzaak een regeling van tijdelijke werkloosheid opleggen aan arbeiders wanneer er onvoldoende werk is voor het aantal werkkrachten. De arbeiders blijven dan verder in dienst, maar de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst wordt tijdelijk volledig of gedeeltelijk geschorst. Op deze manier kunnen eventuele ontslagen vermeden worden. Voor een werkgever is economische werkloosheid vaak de laatste reddingsboei vooraleer hij overgaat tot ontslag van werknemers wegens economische omstandigheden.

Auteur: Partena Professional

29/06/2016