1 op 3 werkgevers zal in de volgende 6 maanden rekruteren

Auteur: Partena Professional
Datum:

In Brussel daalt de economische werkloosheid het sterkst in de kleine restaurants

 

  • Aanwervingen zitten in de lift: het verschil tussen de aanwervingen en de beëindigingen van arbeidsovereenkomsten in het eerste kwartaal van 2017 tegenover diezelfde periode in 2016 is met 44% gestegen is
  • Deze trend zet zich voort: 1 op 3 werkgevers wil de komende 6 maanden zijn personeelsbestand uitbreiden en het zijn vooral overeenkomsten van onbepaalde duur die de voorkeur genieten (42%).
  • De eerste tekenen van herstel voor de Brusselse horeca worden vooral toegeschreven aan de kleine restaurants[1], waar de economische werkloosheid daalt
  • Dat zijn enkele van de belangrijkste resultaten van de ‘Barometer van de Arbeidsmarkt van Partena Professional’. Met die resultaten kunnen we de tewerkstellingsdynamiek[2] in België analyseren en de standpunten van werkgevers en werknemers vergelijken. De Barometer is gebaseerd op de cijfers van Partena Professional van de eerste kwartalen van 2016 en 2017[3] en een enquête van Ivox op vraag van Partena Professional in april 2017[4] bij werkgevers en werknemers. In het kader van haar missie ‘Ondernemen met ondernemers’ wil Partena Professional met dit instrument inzichten aanreiken die de ondernemers en beleidsmakers kunnen helpen bij hun beslissingen.

Vooral jongeren krijgen meer jobs

Op basis van de cijfers van Partena Professional onderzoekt de Barometer van de Arbeidsmarkt onder meer de tewerkstellingsdynamiek in België, d.w.z. het verschil tussen aanwervingen en beëindigingen van contracten over een bepaalde periode. Volgens die cijfers is het aantal werknemers dat tijdens het eerste kwartaal van 2017 is aangeworven, met 42% gestegen tegenover diezelfde periode in 2016. Vooral jongeren gingen aan de slag, want we stellen vast dat dit jaar 10% meer jongeren onder 30 jaar een job vonden. Het aantal rekruteringen van 40- en 50-plussers is in 2017 evenwel gedaald: met 13% voor de 40-plussers en met 11% voor de 50-plussers.

Hoewel de werkgevers meer aanwerven in vergelijking met vorig jaar, stellen we vast dat het aantal beëindigingen van arbeidsovereenkomsten in 2017 verdubbeld is. Ook het aantal

ontslagen wegens dringende reden, is verdubbeld (0,77% naar 1,35%) in vergelijking met vorig jaar. 

De tewerkstellingsdynamiek, het verschil tussen de aanwervingen en de beëindigingen van arbeidsovereenkomsten over een bepaalde periode, is met 44% gestegen is in het eerste kwartaal van 2017 tegenover diezelfde periode in 2016 (2,26% tegenover 1,56%).

Blijvende positieve trend in rekrutering

Werkgevers zijn van plan de volgende 6 maanden te blijven rekruteren. Dat toont de iVOX-enquête aan: 1 op 3 werkgevers (33%) voorziet in de komende 6 maanden zijn personeelsbestand uit te breiden. Het zijn vooral contracten van onbepaalde duur die ze voor ogen hebben (42%), daarna volgen de contracten van bepaalde duur (38%) en de uitzendcontracten (20%).

Hoewel werkgevers voor toekomstige rekruteringen contracten van onbepaalde duur voorzien, zijn het vooral de contracten van bepaalde duur die in de lift zitten tegenover vorig jaar. Volgens de cijfers van Partena Professional voor de eerste kwartalen van 2016 en 2017 is het aantal overeenkomsten van bepaalde duur dit jaar met 60% gestegen. De overeenkomsten van onbepaalde duur zijn dan weer met 36% afgenomen sinds 2016.

Studenten, 50-plussers en kleine restaurants in de lift in Brusselse horeca

In de Brusselse horeca is het aandeel van de studenten in het totaal van de rekruteringen tijdens het eerste kwartaal van 2017 verdubbeld (van 24% naar 50%) tegenover diezelfde periode in 2016. Dat valt wellicht te verklaren door het feit dat het contingent studenten tegenwoordig in uren en niet langer in dagen wordt berekend en werkgevers en studenten dus gretig gebruik maken van deze extra flexibiliteit.

Andere verrassende vaststelling in deze sector: 50-plussers zijn populair. Het aantal aanwervingen in die leeftijdscategorie is in één jaar met 21% gestegen. Ook het aantal gerekruteerde werknemers van minder dan 30 jaar neemt toe met 13%. De aanwervingen van 30-49-jarigen zijn dan weer met 15% gedaald in het eerste kwartaal van 2017.

Hoewel de economische werkloosheid nationaal licht afneemt met 2,5%, eisen de aanslagen en de terugval van toeristen in de hoofdstad hun tol voor de Brusselse horeca waar de economische werkloosheid meer dan verdubbeld (een toename van 121% sinds 2016). Die stijging is er vooral in de grote restaurants[5] die het minder goed doen dan de kleine: de economische werkloosheid is verdubbeld (van 0,063% naar 0,117% in 2017) in de grote restaurants en verdrievoudigd (van 0,051% naar 0,142% in 2017) in de grote hotels. Andere opvallende vaststelling: de eerste tekenen van herstel van de Brusselse horeca zijn vooral toe te schrijven aan de kleine horecazaken[6] die het beter doen, want de economische werkloosheid is er in een jaar tijd met gehalveerd.

"Met de eerste tekenen van economisch herstel, kan het voor bedrijven een opportuniteit zijn om studenten aan het werk te zetten en zo meer flexibiliteit in hun organisatie te voeren. Het contingent studenten dat tegenwoordig in uren en niet langer in dagen wordt berekend en de recente maatregelen van Werkbaar Werk geven bedrijven heel wat mogelijkheden om flexibeler te werken. Het is daarom cruciaal dat ondernemers op de hoogte zijn van deze maatregelen en deze aftoetsen aan hun eigen realiteit", legt Wim Demey, Customer Intelligence Manager van Partena Professional uit.

[1] < 50 werknemers

[2] Het verschil tussen aanwervingen en beëindigingen van contracten over een bepaalde periode

[3] Deze analyse werd uitgevoerd op basis van de loonhistorieken van Partena Professional van 241.000 werknemers. Die cijfers betreffen de eerste kwartalen van 2016 en 2017. Ze maakt deel uit van de Barometer van de Arbeidsmarkt van Partena Professional

[4] Studie uitgevoerd bij een representatief staal van 800 werknemers en 200 hr-(mede)verantwoordelijken in België in april 2017 door onderzoeksbureau iVOX op vraag van Partena Professional in het kader van haar eerste Barometer van de Arbeidsmarkt.

[5] (> 50 werknemers) 

[6] (< 50 werknemers)

Auteur: Partena Professional

13/06/2017