Bent u een werkgever? Wij informeren u!

De federale regering verlengt opnieuw de soepele regeling bij tijdelijke werkloosheid wegens corona,  ditmaal tot 30 juni 2021.

Een werknemer die in quarantaine is geplaatst kan uitkeringen in het raam van tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht genieten.

Voor de regels die van toepassing zijn op werknemers die terugkeren uit een rode zone, verwijzen we naar onze infoflashes

De werknemer die afwezig moet blijven omdat hij voor zijn kind moet zorgen dat niet naar de onderwijs- of opvanginstelling kan vanwege een maatregel die bedoeld is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan tijdelijkewerkloosheidsuitkeringen wegens overmacht-corona genieten.

Gerelateerde artikels