Coca-Cola en Partena Professional: een bruisende samenwerking

Zoek naar andere interviews
“De samenwerking voldeed perfect aan onze verwachtingen.”  Valérie Marbaix, Manager Employee en Labour Relations

Partena Professional begeleidde de sociale verkiezingen bij Coca-Cola Europacific Partners in Brussel. Valérie Marbaix, Manager Employee & Labour Relations blikt terug: “De samenwerking voldeed perfect aan onze verwachtingen.”

Hulp nodig bij het organiseren van de sociale verkiezingen?

Onze experten helpen u graag verder

Contacteer ons

Sociale verkiezingen

Elke vier jaar worden bij bedrijven met ten minste 100 werknemers de ondernemingsraden verkozen, net als  de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk, CPBW’s, bij bedrijven met minstens 50 werknemers. Dat gebeurt tijdens de sociale verkiezingen. Die gemengde overlegorganen bestaan uit vertegenwoordigers van de werkgever en een afvaardiging van de werknemers. Het leidinggevend personeel kiest de werkgeversvertegenwoordigers; de werknemers kiezen hun vertegenwoordigers zelf.

De recentste sociale verkiezingen zouden in mei 2020 worden gehouden, maar werden omwille van de pandemie uitgesteld tot de herfst van datzelfde jaar. “Dat uitstel had gevolgen op de voorbereiding en het verloop van de verkiezingen”, zegt Valérie Marbaix. “We konden gelukkig rekenen op ondersteuning op maat van Partena Professional. Die hulp was heel kostbaar, met name om fouten te vermijden en om de beslissingen die de regering had genomen in het kader van de pandemie op te volgen.”

Zeer strikt tijdschema

Partena Professional tekende voor elke fase van deze verkiezingen present: het bericht posten met daarin de datum van de verkiezingen, de lijst van kiezers en kandidaten opstellen of aanpassen, bedrijfsakkoorden ondertekenen over de keuze voor elektronisch stemmen of stemmen per brief, stembureaus inrichten, de stembusgang organiseren, stemmen tellen of de resultaten bekrachtigen. “We telefoneerden wekelijks”, zegt Valérie Marbaix. “Die routine stelde ons in staat om de agenda op te volgen en waar nodig problemen op te lossen. Op sommige momenten moesten we Partena Professional buiten de kantooruren contacteren omdat er deadlines waren waar we niet om heen konden. De beschikbaarheid en flexibiliteit van onze twee deskundige contactpersonen werden zeer op prijs gesteld.”

Coca-Cola Europacific Partners benaderde ook andere potentiële partners, maar de keuze viel op Partena Professional. “Behalve hun reputatie als sociaal secretariaat met sterke wortels in België, trok ook de expertise van twee ervaren consultants ons aan. De eerste – juridische – expert werkte aan het juridische kader van de procedure, de tweede expert boog zich over de administratieve zaken, zoals de samenstelling van de kiezerslijst.” De samenwerking voldeed perfect aan de verwachtingen van Coca-Cola. “Ook de tweetaligheid van de consulenten werd unaniem geprezen. En de twee interne opleidingssessies met de leden van onze zeven stembureaus boden ons de best mogelijke voorbereiding op de verkiezingsdag.” Tot slot maakte de uitstekende follow-up van een complex administratief en juridisch dossier de voldoening compleet. “We verkozen een nationale ondernemingsraad en zeven lokale CPBW’s. Daarbij combineerden we elektronisch stemmen, dat we op drie locaties hebben getest, met stemmen op papier en stemmen per post vanwege de coronacrisis. Uiteindelijk zijn de verkiezingen zonder problemen verlopen en was de steun van Partena Professional daarbij van onschatbare waarde.”

"We konden gelukkig rekenen op ondersteuning op maat van Partena Professional." , zegt Valérie Marbaix.

Hulp nodig bij het organiseren van de sociale verkiezingen?

Onze experten helpen u graag verder

Contacteer ons
Zoek naar andere interviews