U bent ondernemer en wordt ziek, wat moet u doen?

Als zelfstandige betaalt u driemaandelijks sociale zekerheidsbijdragen. Die bijdragen komen u ten goede wanneer u ziek wordt of niet in staat bent om te werken. Dankzij de betaling van uw sociale zekerheidsbijdragen heeft u recht op terugbetaling van een aantal gezondheidsuitgaven (doktersconsultatie, tandartsbezoek, terugbetaling van geneesmiddelen op recept, ...) en op een uitkering als u niet kunt werken.

Wanneer u in zo'n situatie terechtkomt, wat moet u dan doen?

Hier vindt u een overzicht van wat u moet doen in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid.

  • Het is belangrijk om uw sociaal verzekeringsfonds en uw ziekenfonds te informeren.

Waarom uw sociaal verzekeringsfonds?

Het is uw sociaal verzekeringsfonds dat u zal vertellen of u in regel bent met de betaling van uw sociale zekerheidsbijdragen voor de betreffende kwartalen..

Voor welke trimesters dient er betaald te zijn om een uitkering te ontvangen?

Om er zeker van te zijn dat u recht heeft op terubetaling van kosten voor medische zorg, moet u in orde zijn met uw sociale zekerheidsbijdragen (en eventuele verhogingen) voor de laatste twee jaar. Om in 2019 verzekerbaar te zijn, mag u dus geen openstaande betalingen hebben voor het bijdragejaar 2017.

Als u arbeidsongeschikt bent, moet u in orde zijn met uw bijdragen (en eventuele verhogingen) voor het tweede en derde kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin de arbeidsongeschiktheid begon, om vast te stellen of u recht hebt op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Als uw periode van arbeidsongeschiktheid begint in de tweede of derde maand van het kwartaal, moet u ervoor zorgen dat de bijdrage voor dat kwartaal is betaald.

Waarom uw ziekenfonds?

Het is uw ziekenfonds dat u terugbetaalt en u vergoedt in geval van arbeidsongeschiktheid.

Als u niet in staat bent om te werken, moet u dat eerst aangeven.

Hoe doet u dat?

U moet een arbeidsongeschiktheidsattest, opgesteld door uw huisarts, opsturen naar de medisch adviseur van uw ziekenfonds, en dit uiterlijk op de 7de dag van de arbeidsongeschiktheid.

Wanneer krijgt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering?

Sinds 1 juli 2019 krijgt u een vergoeding vanaf de eerste dag van uw ziekte, mits deze ten minste acht dagen duurt. De periode van acht dagen gaat in op de datum waarop de arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld op het medisch attest dat door de behandelende arts is afgegeven.

Een advies: laat uw huisarts dit certificaat onmiddellijk invullen!

Wat is gelijkstelling wegens ziekte?

Als uw arbeidsongeschiktheid enkele maanden duurt, kunt u een aanvraag indienen bij uw sociaal verzekeringsfonds voor gelijkstelling van ziekte.

Het voordeel is tweeledig:

  • U behoudt uw rechten op de verschillende uitkeringen (pensioen, gezinstoelagen en ziekte- en invaliditeitsverzekering);
  • U geniet vrijstelling van de betaling van sociale zekerheidsbijdragen tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid.

Wat zijn de voorwaarden?

  • U moet ten minste een kwart van de tijd als zelfstandige in hoofdberoep werkzaam zijn geweest.
  • U moet alle beroepsactiviteiten als zelfstandige of helper volledig hebben stopgezet.
  • Uw activiteit mag niet door een derde partij onder uw naam worden uitgevoerd.
  • U moet uw sociale zekerheidsbijdragen hebben betaald voor het kwartaal dat voorafgaat aan het kwartaal waarin u met de ziektekostenverzekering werd gelijkgesteld.
  • Uw arbeidsongeschiktheid moet door uw ziekenfonds worden erkend.

Wat als u een activiteit hervat tijdens uw arbeidsongeschiktheid?

Als de ziekenfondsmedewerker van uw ziekenfonds u bij wijze van uitzondering toestemming geeft om (gedeeltelijk) te werken tijdens uw ziekteperiode, kunt u uw arbeidsongeschiktheidsuitkering alsnog behouden.

Echter, u verliest de gelijkstelling met ziekte als u weer aan het werk gaat, zelfs als dit maar voor een paar uur per week is.

U zult dan opnieuw het volledige tarief van de sociale zekerheid moeten betalen.

Conclusie

Om recht te hebben op vergoedingen voor gezondheidszorg en op een vergoeding voor arbeidsongeschiktheid is het belangrijk dat u uw sociale zekerheidsbijdragen hebt betaald.

Als u arbeidsongeschikt bent, is het ook belangrijk dat u het arbeidsongeschiktheidsattest van uw arts zo snel mogelijk naar uw ziekenfonds stuurt.

Voor meer informatie, aarzel niet om contact op te nemen met uw sociaal verzekeringsfonds en uw ziekenfonds, die u kunnen helpen met deze procedures.