U zet uw zaak stop? Doe het stap voor stap met één handige app

Auteur: By Partena Professional
Leestijd: 3min

Een bedrijf stopzetten. Soms is het jammer genoeg aangewezen, of gewoon onvermijdelijk. Denk aan pensioen of faillissement. En dan komt het erop aan om ook de stopzetting efficiënt aan te pakken. Wij zorgen ervoor dat u hierbij niets over het hoofd ziet.

Stopzetting van een eenmanszaak

Wanneer u uw zelfstandige activiteit stopzet, of het nu een commerciële of niet-commerciële activiteit is, verandert uw statuut: u bent dan namelijk niet langer zelfstandige. Met als gevolg dat u de volgende zaken in orde moet brengen. Dat kan gemakkelijk via onze tool SmartStart Online:

 1. U laat uw ondernemingsnummer schrappen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ons ondernemingsloket SmartStart zorgt ervoor dat de KBO de datum en reden van uw schrapping registreert en bezorgt u daarvan een attest.
 2. U meldt, binnen de maand, uw stopzetting ook aan de btw-administratie. Zij noteren de periode (maand of kwartaal) waarin uw btw-rekening wordt stopgezet.
 3. U brengt binnen 15 dagen uw sociaal verzekeringsfonds en uw ziekenfonds op de hoogte. Vanaf dan hoeft u ook geen sociale bijdragen meer te betalen, in uw hoedanigheid als zelfstandige.
 4. Indien u personeel tewerkstelt, bezorgt u aan uw sociaal secretariaat ook nog een persoonlijke verklaring van stopzetting en een bewijs.

Opgelet: als u uw zelfstandige activiteiten stopzet om vervolgens een andere zaak te starten, worden uw bedrijfsgegevens gewijzigd (zelfs als u uw btw- en ondernemingsnummer behoudt). Daarom moet zo’n doorstart evengoed gemeld worden aan de KBO en aan uw btw-kantoor. Maar ook dat kan gelukkig gemakkelijk via onze tool SmartStart Online

Stopzetting van een vennootschap

Net als bij een eenmanszaak moet u enkele formaliteiten regelen wanneer u een vennootschap stopzet:

 1. U moet uw onderneming laten schrappen in de KBO. En dat in de maand die volgt op de stopzetting van uw activiteiten.
 2. U meldt, binnen de maand, uw stopzetting ook aan de btw-administratie. Zij noteren de periode (maand of kwartaal) waarin uw btw-rekening wordt stopgezet. 
 3. U brengt uw sociaal verzekeringsfonds op de hoogte

Wanneer u personeel hebt, zijn de gevolgen uiteraard ingrijpender.

Als u minstens 20 mensen tewerkstelt, dan bent u verplicht om de volgende partijen vooraf te informeren over de sluiting:

 • uw werknemers
 • uw ondernemingsraad of syndicale afvaardiging
 • de voorzitter van het directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • de regionale minister verantwoordelijk voor werkgelegenheid
 • de regionale minister verantwoordelijk voor economie

Stelt u minstens 5 mensen tewerk, dan betaalt u hen een forfaitaire sluitingsvergoeding, in functie van hun leeftijd en anciënniteit, boven op de klassieke verbrekingsvergoeding.

In sommige gevallen moet u daarbovenop een ontwerp voor collectief ontslag opstellen en de mening van uw werknemersvertegenwoordigers vragen.

Maar het goede nieuws is dus dat u heel wat formaliteiten bij stopzetting vlot kunt afhandelen met de tool SmartStart Online.