U bent zelfstandige en u moet uw kinderen opvangen door de sluiting van de scholen. Waarop heeft u recht ?

Auteur: Partena Professional (HR Service Provider)
Leestijd: 3min

Brussel, 7 april 2021 – Door de vervroegde sluiting van de scholen of het wegvallen van een stage tijdens de Paasvakantie zijn er veel zelfstandigen die tijdelijk moeten stoppen met werken om hun kinderen op te vangen. Waarop hebt u recht? Onder welke omstandigheden? Valérie Mawet, Legal Expert bij Partena Professional, geeft tekst en uitleg.

U bevindt zich in één van deze situaties :

  • U moet van 29 maart tot en met 4 april 2021 voor uw kind zorgen doordat de scholen gesloten zijn (lager en secundair onderwijs) naar aanleiding van de beslissing van de bevoegde onderwijsoverheden om de Paasvakantie met een week te verlengen, met als doel de verspreiding van het coronavirus te beperken.
  • U beslist om voor uw kind te zorgen omdat de overheden hebben opgeroepen om uw kind niet naar de kleuterschool te sturen van 29 maart tot 4 april 2021.
  • U beslist om voor uw kind te zorgen omdat de overheden hebben opgeroepen om uw kind niet naar de kinderopvang te sturen van 29 maart tot 4 april 2021.
  • U moet tijdens de Paasvakantie voor uw minderjarig kind zorgen door de volledige of gedeeltelijke annulering van een kamp of van een georganiseerde buitenschoolse opvang.

In al deze situaties heeft u recht op het 3e luik van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht, indien u aan de vereiste voorwaarden voldoet. Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden.

De dagen waarop de scholen moeten sluiten, worden beschouwd als een onderbreking van de activiteit gedurende 7 opeenvolgende kalenderdagen. Indien deze na elkaar worden opgenomen, komen ze ook in aanmerking indien er geen 7 kalenderdagen in een kalendermaand zijn, gezien de feitelijke omstandigheden (onderbreking van 7 opeenvolgende kalenderdagen, verspreid over twee maanden).

Hoe zit het met kinderopvang ? 

In geval van kinderopvang, aangezien deze open blijven, kan u uitzonderlijk aanspraak maken op het 3e luik van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht voor de dagen waarop uw kind normaal gezien was ingeschreven en u zelf voor uw kind zorgt.

En stages ?

In geval van annulering van stages tijdens de Paasvakantie, moet het minderjarig kind ten laatste op 18 maart 2021 ingeschreven zijn voor het geannuleerde kamp of de geannuleerde georganiseerde buitenschoolse opvang.

Opgelet ! Het moet gaan om een echte en volledige onderbreking van uw job als zelfstandige. Indien u uw job van thuis uit kan organiseren, heeft u geen recht op deze maatregel besluit Valérie Mawet. 

Gerelateerde artikels