Manifestation à l’appel des organisations syndicales ce 5 octobre

Auteur: Alexia Buyl (Legal Expert)
Temps de lecture: 2min
Date de publication: 28/09/2023 - 15:15
Dernière mise à jour: 28/09/2023 - 15:17

Het ABVV, het ACV en het ACLVB organiseren in gemeenschappelijk vakbondsfront een manifestatie in Brussel op donderdag 5 oktober a.s.

Het kan dus dat sommige van uw werknemers afwezig zijn op die dag om deel te nemen aan deze manifestatie.

Verder zal het openbaar vervoer waarschijnlijk op heel wat plaatsen verstoord zijn. Op de autowegen worden grote fileproblemen voorzien.

Sommige werknemers zullen dus met vertraging of helemaal niet op het werk aankomen.

Moet de werkgever de 'niet-gewerkte' uren uitbetalen?

De werkgever moet aan de werknemers die aan de manifestatie deelnemen geen loon toekennen voor de 'niet-gewerkte uren'.

Bovendien kunnen de werknemers die te laat of niet op de plaats van het werk aankomen wegens storingen in het openbaar vervoer, in principe, geen aanspraak maken op het loon voor de niet-gewerkte uren.

De risico’s op storingen in het openbaar vervoer werden immers enkele dagen geleden al aangekondigd. De media hebben die informatie op grote schaal verspreid. De reden van de vertraging of afwezigheid op het werk is dus niet onverwacht en ligt vóór het vertrek van de werknemer. Die had bijgevolg de vereiste maatregelen kunnen treffen om op tijd op het werk aan te komen.

=> Toch dient men met 'gezond verstand' en begrip te handelen. Zelfs indien de werknemer alle nodige maatregelen neemt (bv. vroeger vertrekken), is hij er nog niet altijd zeker van dat hij op tijd op het werk zal aankomen. Het kan ook dat de werknemer zich helemaal niet naar het werk kan begeven omdat hij onmogelijk zijn eigen wagen kan gebruiken, kan worden meegenomen door een collega of te voet kan komen.

Ons advies

Om latere betwistingen te vermijden, is het raadzaam dat de werkgever vooraf alle werknemers verwittigt dat in principe geen loon zal worden toegekend voor de 'niet-gewerkte' uren op donderdag 5 oktober a.s. door hun deelname aan de manifestatie of de verstoring van het openbaar vervoer.

Een werknemer die geen enkel loonverlies wil lijden kan, in samenspraak met zijn werkgever, een dag vakantie of inhaalrust nemen.

Le site web de Partena Professional est un canal permettant de rendre les informations accessibles sous une forme compréhensible aux membres affiliés et aux non-membres. Partena Professional s'efforce d'offrir des informations à jour et ces informations sont compilées avec le plus grand soin (y compris sous forme d'infoflash). Cependant, la législation sociale et fiscale étant en constante évolution, Partena Professional décline toute responsabilité quant à l'exactitude, la mise à jour ou l'exhaustivité des informations consultées ou échangées via ce site web. D'autres dispositions peuvent être lues dans notre clause de non-responsabilité générale qui s'applique à chaque consultation de ce site web. En consultant ce site web, vous acceptez expressément les dispositions de cette clause de non-responsabilité. Partena Professional peut modifier unilatéralement le contenu de cette clause de non-responsabilité.