Ontdek Partena Protect!

Uw fiscale en juridische bescherming, het gaat via ons.

Dankzij Partena Protect geniet u van exclusieve voordelen en bescherming op maat voor starters en zelfstandigen. Voor een jaarlijks bedrag van € 149/jaar geniet u van juridische bijstand, bescherming bij onbetaalde rekeningen, ondersteuning bij strafrechtelijke of fiscale geschillen en exclusieve voordelen. Bent u jonger dan 30 jaar? Dan is het gratis voor u! 

Inning van facturen

Inning van facturen: laat uw cashflow niet meer bedreigen door een slechte betaler!  U kunt een krachtige aanpak voor de inning van vorderingen aanwenden, zonder aanzienlijke kosten te maken, zodra u geconfronteerd wordt met een wanbetaling of een te late betaling van uw facturen.

Bemiddeling bij handelsgeschillen of sociale geschillen

Tien keer sneller en goedkoper dan een proces! In geval van een geschil wordt u één keer per jaar bijgestaan bij het organiseren van een bemiddeling. De honoraria van een erkende bemiddelaar worden ten laste genomen tot € 900, wat in de meeste gevallen overeenkomt met de terugbetaling van alle kosten die te uwen laste komen.  Dankzij deze dekking Bemiddeling laat u een dreigend geschil niet langer escaleren. U komt tot evenwichtige akkoorden met de hulp van een professional. En u behoudt, naast het oplossen van het geschil, gezonde zakelijke relaties met uw leveranciers of klanten.

Strafrechtelijke rechtsbescherming*

We stellen vast dat bedrijfsleiders steeds vaker worden vervolgd voor onbedoelde overtredingen van wetten, besluiten, decreten of voorschriften. Bedrijfsleiders staan steeds meer bloot aan strafrechtelijke aansprakelijkheid.  Wij bieden u een verzekering Strafverdediging aan tot € 25.000 per schadegeval en per verzekeringsjaar.

Rechtsbescherming e-reputatie

Uw e-reputatie als bedrijfsleider is een essentieel maar kwetsbaar goed geworden!

Als u op het internet het voorwerp bent van zwartmaking, belediging, laster, smaad, publicatie van schadelijke inhoud (teksten, foto's, video's), inbreuk op de privacy of persoonsgegevens

  • hebt u toegang tot onze telefonische juridische dienst (kantooruren)
  • helpen wij u met uw civiele procedure en/of strafrechtelijke klacht
  • ondernemen wij onmiddellijk alle curatieve opkuisacties

Fiscale rechtsbescherming*

Want een belastingcontrole gebeurt niet alleen bij anderen. U bent gedekt in geval van een geschil met de Belgische fiscus over inkomsten die onderworpen zijn aan de personenbelasting.

U profiteert van een tussenkomst ten belope van € 6250 om de kosten te dekken die tijdens de administratieve klachtenfase worden gemaakt en van € 20.000 voor de kosten die tijdens de gerechtelijke fase worden gemaakt. Met een maximumbedrag per schadegeval van 20.000 euro voor de administratieve en gerechtelijke fase.

De garantie is verworven voor het schadegeval dat betrekking heeft op het aangiftejaar dat volgt op uw jaar van aansluiting.

FleetPass

Dankzij ons partnerschap met Belgian Fuel Card profiteert u van:

  • een uitgebreid netwerk op het Belgische grondgebied. U kunt tanken bij Octa+, Power, Avia, DCB, Maes, Esso, G&V, Gabriëls, Lukoil

  • een verlaagd brandstoftarief
  • een tweemaandelijkse facturering, alle uitgaven op één factuur, terugvorderbare btw
  • bescherming in geval van frauduleus gebruik van uw kaart, verlies of diefstal
  • een gepersonaliseerde service
  • een app die beschikbaar is op Android of IOS, waarmee u de dichtstbijzijnde stations kunt vinden en uw brandstofkosten kunt volgen

 

*Strafrechtelijke & fiscale rechtsbescherming zijnniet inbegrepen in het Freemium-pakket (voor starters onder de 30 jaar die aangesloten zijn bij Partena Professional).

Partena Protect, de ideale oplossing voor optimale rechtsbescherming

Gerelateerde artikels