Ga na of u aan alle voorwaarden voldoet

Klaar om uw zaak op te starten?

Voldoet u aan de voorwaarden? Doorloop alle stappen online en start uw zaak in slechts enkele klikken.

Nu starten

Gaat u als zelfstandige een nieuwe zaak opstarten? Denk er dan aan dat niet iedereen zomaar zelfstandige mag worden.

De wet schrijft immers verschillende voorwaarden voor en, in sommige gevallen, moet u ook bepaalde vaardigheden kunnen aantonen. Ontdek hier of dit ook voor u geldt en wat u juist moet doen.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen? En over welke kennis moet u beschikken?

Basisvoorwaarden:

 • U bent meerderjarig (18 jaar of ouder)
 • U heeft de Belgische nationaliteit, bent EU-onderdaan, of bent als niet-EU-burger in het bezit van een beroepskaart
 • U beschikt over burgerrechten (u bent nooit veroordeeld voor ernstige fouten)
 • U bent rechtsbekwaam (u staat niet onder een voorlopig bewindvoerder, en u werd niet wettelijk of gerechtelijk onbekwaam verklaard)
 • U oefent geen onverenigbaar beroep uit (zoals gerechtsdeurwaarder, advocaat, notaris, rechter, griffier, agent van de federale politie...)

Vereiste beroepskennis:

Start u een bedrijf op in Wallonië of Brussel? Dan moet u (ongeacht het gaat om een eenmanszaak of een vennootschap) uw ondernemersvaardigheden kunnen bewijzen op het moment dat u zich inschrijft bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). In de praktijk gaat het om specifieke vakkennis en een basiskennis bedrijfsbeheer. Voor Vlaamse ondernemingen is dit geen verplichting.

Hoe bewijst u uw ondernemersvaardigheden?

 • Met een diploma of een andere officiële titel:
 • een diploma hoger onderwijs (bachelor- of masterdiploma)
 • een getuigschrift van de basiskennis van het bedrijfsbeheer behaald in de derde graad van het secundair onderwijs, het secundair volwassenenonderwijs, één van de centra voor middenstandsopleiding, een examencommissie van een gemeenschap of federale overheidsdienst
 • een getuigschrift hoger secundair onderwijs (ASO, TSO of KSO) of een getuigschrift van het hoger beroepsonderwijs afdeling handel, boekhouden, verkoop of kantoor, op voorwaarde dat het getuigschrift behaald werd vóór 30 september 2000. Enkel diploma’s of getuigschriften die afgeleverd zijn door officieel erkende onderwijsinstanties komen in aanmerking. Privéscholen dus niet, bijvoorbeeld.
  Weet u niet zeker of uw diploma of attest volstaat om uw ondernemersvaardigheden te bewijzen?
  Contacteer ons dan.
 • Door uw vaardigheden te bewijzen op basis van relevante praktijkervaring binnen een onderneming als zelfstandige ondernemer, gedelegeerd bestuurder, meewerkende echtgenoot, werknemer met een leidinggevende functie…
  Ook moet u een bepaald aantal jaren praktijkervaring kunnen aantonen:
 • als zelfstandige ondernemer:
  • in hoofdberoep: 3 jaar
  • in bijberoep: 5 jaar
 • als dagelijks bestuurder in een vennootschap
  • in hoofdberoep: 3 jaar
  • in bijberoep: 5 jaar
 • als werknemer in een leidinggevende functie: 5 jaar
 • als zelfstandig helper: 5 jaar           

U moet uw ervaring staven met schriftelijke documenten, zoals een bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds, een arbeidsovereenkomst of een attest van de werkgever. Uiteindelijk beslist het ondernemingsloket of uw praktijkervaring al dan niet volstaat.

Onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of van Zwitserland kunnen hun basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen met een EU-verklaring uit het land van herkomst. Deze verklaring toont de nodige praktijkervaring en eventueel relevante opleiding aan.

Ik heb noch een diploma, noch praktijkervaring… Hoe kan ik deze vaardigheden dan verwerven?

U kunt ook een getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer behalen door een examen af te leggen bij de Centrale Examencommissie van Brussel of Wallonië. Een andere mogelijkheid is een cursus ‘Basiskennis bedrijfsbeheer’ volgen, bijvoorbeeld in het volwassenenonderwijs.

Vrijstellingen en uitzonderingen voor basiskennis bedrijfsbeheer

Niet iedereen die een zaak wil starten, moet de basiskennis bedrijfsbeheer kunnen aantonen. De belangrijkste uitzonderingen zijn:

 • bij overname van een bestaande onderneming
 • voortzetting van de onderneming van de overleden echtgenoot, partner of (klein)kind
 • indien de enige activiteit bestaat uit thuisverkoop
 • bepaalde beroepen en soorten ondernemingen.

Ontdek alle uitzonderingen.
Beschikt u zelf niet over een getuigschrift, maar uw meewerkende vrouw/man of een helper/werknemer wel? Dan volstaat dat.

Sommige beroepen zijn gereglementeerd. In dat geval moet u beroepsspecifieke kennis en competenties aantonen. Lees de volledige lijst van gereglementeerde beroepen.

Advies op maat nodig?

Heeft u specifieke vragen over de voorwaarden die verplicht zijn in uw specifieke situatie?

Gerelateerde artikels