Werkbaar en wendbaar werk

De regering bereikte eind vorig jaar een akkoord over de maatregelen met betrekking tot Werkbaar Werk. De Kamer heeft het wetsontwerp “Werkbaar en Wendbaar Werk” goedgekeurd op donderdag 23 februari 2017.

In de onderstaande tabel, nemen we de belangrijkste maatregels grondig onder de loep.  Klik op “Meer info” als u meer wilt weten over een specifieke maatregel. Via de link naar onze infoflash kunt u meer details raadplegen over de desbetreffende maatregel. 

  • de groene maatregelen hebben het meest impact
  • de oranje maatregelen hebben een beperkte impact voor u als ondernemer
  • de rode maatregelen hebben weinig toegevoegde waarde omdat ze complex zijn

We baseerden ons hiervoor op 3 eenvoudige criteria:

  1. extra flexibiliteit voor uw onderneming
  2. snelheid van de invoering (onmiddellijk of wachten op sector-cao?)
  3. eenvoud van de implementatie

Blijf op de hoogte van de wijzigingen via onze Showcasepagina op LinkedIn

 

 

De aanpassing van de arbeidstijd is het centrale thema van de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk.

Via deze tabel krijgt u een overzicht van het instrument voor de implementatie, de belangrijkste vereiste documenten en de datum van inwerkingtreding van elke maatregel: http://www.partena-professional.be/nl/infoflashes/2017/de-wet-betreffende-werkbaar-en-wendbaar-werk-samenvattende-tabel-van-de-arbeidstijd/

De bepalingen van het Belgische recht betreffende de arbeidstijd mogen geen afbreuk doen aan het Europese recht: http://www.partena-professional.be/nl/infoflashes/2017/de-wet-betreffende-werkbaar-en-wendbaar-werk-naleving-van-het-europese-recht/

 

Gerelateerde artikels