Wat elke HR-specialist moet weten over het human resources information system

human resources information system

Het Human Resources Information System (HRIS of personeelsinformatiesysteem) ondersteunt HR-professionals bij hun datamanagement. Wat dit precies omvat en wat de grootste voordelen zijn van HRIS, leest u in dit artikel.

WAT DOET EEN HUMAN RESOURCES INFORMATION SYSTEM?

Het HRIS is een uitgebreide databank die tal van personeelsgegevens bevat. Hieronder sommen we de meest gangbare zaken op.

Werknemersgegevens

Het HRIS bevat allerhande relevante data over werknemers binnen de organisatie. Van basisinformatie, zoals naam- en adresgegevens, tot meer specifieke data, zoals salarisinformatie, evaluaties en absenteïsme. In het ideale scenario kunnen werknemers hun basisinfo zelf consulteren en aanpassen.

Bedrijfsdocumenten

Werknemershandboeken, evacuatieprocedures en veiligheidsvoorschriften zijn ook terug te vinden in het HRIS.

Rekruteringsdata

Het HRIS bevat ook relevante gegevens voor rekruteerders over sollicitanten en andere interessante profielen.

Pensioeninformatie

Welke werknemers gaan binnenkort met pensioen en welke profielen komen in aanmerking om hen op te volgen?

Trainingen en opleidingen

Welke vervolmakingscursussen of bijscholingen hebben werknemers doorlopen? Het HRIS lijst alles netjes op.

VOORDELEN VAN HRIS

De opsomming hierboven maakt duidelijk dat het Human Resources Information System zowat alle informatie bevat die voor een organisatie relevant kan zijn. En dat met betrekking tot de huidige werknemers, voormalige werknemers en sollicitanten.

Zo’n uitgebreide elektronische databank biedt heel wat voordelen voor HR. We lijsten de belangrijkste op:

1) MANAGERS VINDEN SNEL DE INFORMATIE DIE ZE NODIG HEBBEN

HRIS biedt lijnmanagers de mogelijkheid om zelf rapporten aan te maken over individuele werknemers of over hun team. De informatie wordt inzichtelijk gepresenteerd zodat de manager snel een beslissing kan nemen op basis van data.

2) HRIS IS GEÏNTEGREERD IN EEN E-HRM-PAKKET

De meeste personeelsinformatiesystemen maken deel uit van een zogenaamd e-HRM-pakket. En die zijn doorgaans modulair opgebouwd. Dat wil zeggen dat u zelf kunt bepalen welke functionaliteiten u wel en niet kiest. Als groot bedrijf hebt u bijvoorbeeld andere noden dan een starter. Geen probleem, want uw HR-software evolueert mee met uw specifieke noden.

En omdat de databank deel uitmaakt van een volledig HR-pakket wordt elke wijziging meteen zichtbaar in alle modules. Maakt een werknemer promotie? De HR-medewerker voert de nodige gegevens in in het systeem en dankzij de link met de payroll-module krijgt de medewerker elke maand het juiste bedrag op zijn rekening.

3) WERKNEMERS VULLEN ZELF HUN GEGEVENS AAN

Met het juiste HRIS kan HR heel wat administratieve taken ‘uitbesteden’ aan werknemers. Medewerkers kunnen hun loonbrieven, attesten en evaluaties, bijvoorbeeld, zelf online opvragen en inkijken, zonder dat ze daarvoor een beroep moeten doen op een HR-medewerker. Met andere woorden: Employee Self-Service ontlast de HR-afdeling en schept meer tijd en ruimte voor strategische taken.

Bent u op zoek naar een efficiënt en krachtig Human Resources Information System?

Ontdek wat SAP SuccessFactors te bieden heeft.