Uitbreiding van de doelgroepvermindering "eerste aanwerving"

Bent u klaar om uw bedrijf naar een hoger niveau te tillen? Dat is geweldig nieuws! Download, ter ondersteuning, onze werkgeversgids!

Ontdek er al onze oplossingen in.

Tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020 hebben werkgevers die hun eerste werknemer in dienst nemen, recht op een volledige vrijstelling van de RSZ. Voor de volgende vijf werknemers is er ook een progressieve RSZ-vermindering voorzien. Goed nieuws voor de Starters: de oorspronkelijke termijn van 31 december 2020 wordt verlengd tot 2021.

Hoe u ook in 2021 uw eerste medewerker kan aanwerven!

De doelgroepvermindering "eerste aanwerving" is een federale maatregel die de werkgever (natuurlijke of rechtspersoon) vrijstelt van alle basisbijdragen van de RSZ.  De maatregel geldt voor alle werknemers in het land die onderworpen zijn aan de sociale zekerheid, ongeacht de regio en zonder specifieke voorwaarden inzake leeftijd of periode van werkloosheid. Studenten, leerlingen en gelegenheidswerkers behoren echter niet tot deze doelgroep. De vermindering ‘eerste aanwerving’ zou op 31 december 2020 aflopen. Maar de nieuwe regering De Croo heeft anders besloten: het mechanisme blijft in 2021 gehandhaafd. Een stimulans waar u geen neen tegen kan zeggen!

100% Levenslange vrijstelling van de sociale zekerheid!

Voor de aanwerving van uw eerste werknemer komt u dus in aanmerking voor een volledige vrijstelling van uw basisbijdragen voor de sociale zekerheid - let wel, er blijven bijzondere bijdragen verschuldigd (sectorale bijdragen of vakantiedagen voor arbeiders). Bovendien wordt dit financiële voordeel, deze kostenvermindering, aan u toegekend voor het leven... of voor de duur van de tewerkstelling van de werknemer.

Het gaat er dus om u aan te moedigen uw bedrijf te ontwikkelen en u de "luxe" te bieden om op een voordelige manier personeel in dienst te nemen.

Een progressieve reductie voor de volgende 5 medewerkers

De doelgroepvermindering "eerste aanwerving" voorziet ook in een progressieve vermindering van de RSZ-bijdragen voor de volgende 5 werknemers.

Ter informatie, hier volgen de maximale kortingen voor voltijdse uitkeringen over een trimesterperiode:

  • Aanwerving 2e werknemer: trimester 1-5 1550 €, trimester 6-9 1050 €, trimester 10-13 450 € > totale vermindering 13750 €.
  • Aanwerving 3e werknemer: trimester 1-5 1050 €, trimester 6-9 1050 €, trimester 10-13 450 € > totale vermindering 11250 €.
  • Aanwerving 4e werknemer: trimester 1-5 1050 €, trimester 6-9 1050 €, trimester 10-13 450 € > totale vermindering 11250 €.
  • Aanwerving 5e werknemer: trimester 1-5 1050 €, trimester 6-9 1050 €, trimester 10-13 450 € > totale vermindering 11250 €.
  • Aanwerving 6e werknemer: trimester 1-5 1050 €, trimester 6-9 1050 €, trimester 10-13 450 € > totale vermindering 11250 €.

Wat betekent dat in de praktijk?

De RSZ-vrijstelling is bedoeld voor werkgevers die nog nooit een werknemer hebben aangeworven (of die meer dan een jaar niet hebben aangeworven). Begin er wel op tijd aan! Om gebruik te kunnen maken van de maatregel ‘doelgroepvermindering’ voor eerste aanwerving hoeft u alleen maar de kwartaalaangifte bij de RSZ in te vullen. Vergeet trouwens niet dat u een kostensimulatie kunt vragen aan uw sociaal secretariaat.