Waarom onze klanten vertrouwen hebben in ons

Zoek naar andere interviews

Katrin Kouyoumdjisky - dokter

Indépendant et docteur
Brussel
 Ik ging door een moeilijke periode en hun advies gaf me zuurstof. Dat was geweldig. 

Bekwaam en menselijk

 

Katrin Kouyoumdjisky is al 33 jaar spoedarts in de Brusselse regio. Ze werd geconfronteerd met een aanzienlijke inkomensdaling als gevolg van een arbeidsongeschiktheid. Dankzij het advies van Partena kon de hoogte van haar sociale bijdragen worden aangepast.

 

Wanneer Katrin Kouyoumdjisky in het voorjaar van 2018 arbeidsongeschikt wordt, geeft ze voorrang aan haar gezondheid. De administratieve en financiële zorgen achtervolgen haar echter al snel. Als arts met zelfstandigenstatuut moet ze de ‘sociale wetten’ blijven respecteren, wat onmogelijk is gezien de inkomensdaling als gevolg van de gezondheidsproblemen.

 

“Ik zat echt in de problemen en ik dacht dat er geen oplossing was. Gelukkig heeft mijn beheerder bij Partena enkele zeer relevante aanbevelingen gedaan. Zo heb ik de hoogte van mijn bijdragen correct kunnen aanpassen. Dat was een echte opluchting”, zegt Katrin.

 

Een oplossing die beantwoordt aan de vraag

 

Het is niet altijd eenvoudig om de juiste wetgeving te kennen en de methode die moet worden gebruikt om de socialezekerheidsbijdragen correct te berekenen. Recent nog heeft een gesprek het mogelijk gemaakt om te tonen hoe de situatie van Katrin kan worden aangepast aan de juiste maatregel. Zo kan zij zichzelf actualiseren en haar situatie regulariseren met een oplossing die beantwoordt aan haar vraag.

 

"Ik heb in mijn loopbaan als arts veel levens gered. Maar ik kan gerust zeggen dat deze tussenkomst mijn leven heeft gered. Alles met het oog op een perfecte bijsturing, met personen die getuigen van veel bekwaamheid en menselijkheid", besluit Katrin.

Zoek naar andere interviews