Taxshift highlights

Eerste aanwervingen flink goedkoper vanaf 1 januari 2016

Op dit ogenblik circuleren er nog veel geruchten omtrent de ontwerpmaatregelen in het kader van de veelbesproken tax shift. Dat is in het bijzonder het geval voor de wijzigingen ten gunste van (nieuwe) werkgevers en KMO’s. Denk bijvoorbeeld aan de maatregel die voorziet in de vrijstelling van werkgeversbijdragen bij eerste aanwervingen.
Anne Ghysels, Legal Advisor bij Partena Professional antwoordt op al uw vragen.

 

Verhoging van het nettoloon van werknemers sinds 1 januari 2016

Het doel van de taxshift is dubbel: de competitiviteit van de ondernemingen bevorderen en de koopkracht van de werknemers laten stijgen. Sommige van de maatregelen die van kracht zijn sinds 1 januari 2016 hebben een directe impact op de loonfiche van werknemers.

Peggy Criel, Legal Expert bij Partena Professional, geeft tekst en uitleg. 

 

 

Wijziging van de structurele vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

In het kader van de taxshift heeft de regering de structurele vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing gewijzigd.

Isabelle Caluwaerts, Legal Expert bij Partena Professional, legt uit wat wijziging inhoudt en wat de gevolgen zijn.

 

Hervorming van de structurele lastenvermindering voor werkgevers
In het kader van de taxshift heeft de regering eerder besloten om de structurele lastenvermindering voor werkgevers geleidelijk aan te hervormen. Op 1 april 2016 werd de eerste stap van deze grote hervorming effectief doorgevoerd.

Els Poelman, Senior Legal Councel bij Partena Professional, zet de wijzigingen op een rijtje. 

 

Gerelateerde artikels