Starten in het statuut van zelfstandige in bijberoep

Wat zijn de voorwaarden? Wie kan zelfstandig in bijberoep worden ?

Elke werknemer die minstens halftijds voor een werkgever werkt of een activiteit uitvoert van minstens 19 uur per week mag een zelfstandige activiteit in bijberoep uitoefenen onder bepaalde voorwaarden.

Bent u ambtenaar? In dat geval hebt u toestemming van uw werkgever nodig.

Werkt u in het onderwijs? Als u vast benoemd bent moet u minstens 6/10 van een volledig uurrooster werken. Werkt u contractueel, dan is de voorwaarde dat u minstens 5/10 van een volledig uurrooster les geeft.

Bent u werkloos? De maatregel Springplank naar zelfstandige’ laat u toe te starten als zelfstandige in bijberoep terwijl u toch 12 maanden lang een werkloosheidsuitkering ontvangt.

Wat zijn de voordelen van een activiteit in bijberoep op te starten?

  • Bijberoep aanvragen: een extra inkomen

Het eerste, en zeker interessantste, voordeel is het extra inkomen bovenop uw loon. Het bedrag  dat u kan bijverdienen is in principe onbeperkt. De grootte van de bijverdienste hangt voor een stuk af van uw motivatie en tijd die u er aan kan of wil toewijden.

  • Afwisseling

U werkt niet enkel voor uw werkgever maar ook voor uzelf. Dat zorgt voor extra motivatie. Daarbovenop kunt u ervoor kiezen om op uw vaste job 4/5de te gaan werken, om zo meer tijd voor uw eigen zaak over te houden. U zou dan 20% minder actief zijn in uw hoofdberoep, maar zonder dat uw nettoloon verlaagt. U zou enkel naar een lagere belastingschaal zakken.

  • Fiscaliteit

De kosten die uw zelfstandig bijberoep met zich meebrengen kan u als beroepskosten in mindering brengen. Het verschil tussen uw winst en de beroepskosten bepaalt uw belastbaar inkomen.

      o   Lagere sociale premies : deze staan in verhouding tot uw netto belastbaar inkomen, wat dus voor u voordelig uitvalt. Als u geleidelijk aan begint en uw winst een bepaald bedrag niet overstijgt, dan bent u zelfs helemaal vrijgesteld van sociale bijdragen.

      o   Terugvordering van de btw : u kunt de btw die u op uw uitgaven heeft betaald terugvorderen, wat het btw-bedrag dat u aan de overheid moet betalen verlaagt. Daarbovenop mogen kleine ondernemingen met een jaarlijks bedrag lager dan €25.000 vragen om te worden vrijgesteld van btw.

  • Behoud van de grootste sociale voordelen

Wanneer u start als zelfstandige in bijberoep behoudt u uw rechten op de sociale zekerheid van uw vol- of halftijdse job, net zoals het recht op vakantie, een pensioen, ziekte-uitkering, kinderbijslag, enz.

Wat zijn de nadelen van het statuut van zelfstandige in bijberoep ?

Met een statuut van zelfstandige in bijberoep zijn de risico’s beperkt: u kan altijd rekenen op een vast inkomen van uw voltijdse of halftijdse job, zodat u eventuele risico’s van een volledig zelfstandige activiteit vermijdt en daarnaast dus nog extra bijverdienen. Toch zijn er enkele nadelen waarmee u best rekening houdt vooraleer zich u in een nieuw avontuur stort:

  • Drukke agenda

Zelfs al doet u uw job zonder twijfel heel graag, uw bijberoep heeft een belangrijke impact op uw agenda. Vooral in het begin, wanneer u nog alle administratieve formaliteiten moet regelen en uw organisatie op punt moet zetten. Gelukkig helpt ons ondernemingsloket u alle stappen zo eenvoudig mogelijk te zetten.

  • Geen (bijkomende) sociale rechten

De sociale bijdragen die u betaalt zijn niet louter solidariteitsbijdragen. U hebt geen recht op (bijkomende) uitkeringen die verbonden zijn aan de sociale zekerheid van zelfstandigen, zoals kinderbijslag, pensioen of faillissementsverzekering. Als zelfstandige in bijberoep geniet u enkel voordelen die gebonden zijn aan uw hoofdactiviteit.

  • Belastingsvoordeel :

De inkomsten uit uw bijberoep komen bij uw loon. Daarom riskeert u in een hogere belastingschaal terecht te komen, waardoor u meer belastingen zou moeten betalen. Dat kan u vermijden door voldoende aftrekbare kosten te voorzien.

  • Extra kosten

U heeft een bijkomend inkomen maar moet ook extra kosten maken: investeringen, wederkerende kosten, verplaatsingskosten, vergoeding van de accountant, etc. Anderzijds zijn veel van die kosten - al dan niet volledig - aftrekbaar.

  • Concurrentie

U start in bijberoep maar u loopt het risico dat uw concurrenten voltijds werken. Aangezien ze dan ook tijdens de kantooruren beschikbaar zijn, zijn ze dus flexibeler dan u. Naargelang uw activiteit kan dat een obstakel vormen.

Gerelateerde artikels