Sociale verkiezingen 2020: bereid u voor

Auteur: Partena Professional (Legal expertise)
Leestijd: 5min

Hulp of advies nodig over onderstaande formules?

Contacteer ons

Stelt uw bedrijf minstens 50 voltijdse werknemers te werk? Dan moet u in mei 2020 sociale verkiezingen organiseren: start nu alvast met de organisatie van de verkiezingen die bepalen over de oprichting of de vernieuwing van de sociale overlegorganen in uw bedrijf.

De organisatie van sociale verkiezingen is een strikte en complexe procedure. U kunt beroep doen op de expertise van Partena Professional. Dankzij onze begeleiding op maat wint u kostbare tijd en vermijdt u fouten vóór, tijdens en na de verkiezingen... Zo vermindert u ook het risico op interne conflicten en de bijkomende kosten die dergelijke conflicten met zich meebrengen.

Sociale verkiezingen om de afgevaardigden van het personeel te kiezen

Om de 4 jaar zijn ondernemingen uit de privésector met minstens 50 voltijdse werknemers verplicht om sociale verkiezingen te organiseren. Het doel van deze verkiezingen? De personeelsleden krijgen de kans om uit een lijst van kandidaten hun vertegenwoordigers te kiezen in de sociale overlegorganen van het bedrijf. Deze overlegorganen zijn het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) en in sommige gevallen de Ondernemingsraad.

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW): vanaf 50 werknemers

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) waakt over het welzijn van de personeelsleden. Dit comité bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgever, een interne preventieadviseur en vertegenwoordigers van de werknemers. Stelt uw bedrijf minstens 50 werknemers te werk, dan is dit comité wettelijk verplicht.

Ondernemingsraad: vanaf 100 werknemers

De ondernemingsraad bestaat zowel uit vertegenwoordigers van de werkgever als van het personeel en heeft onder meer een informerende en adviserende rol ten opzichte van de werknemers. Stelt uw bedrijf minstens 100 werknemers te werk? Dan is een ondernemingsraad wettelijk verplicht.

Onderneming = Technische Bedrijfseenheid (TBE)

Moet uw bedrijf sociale verkiezingen organiseren of niet? Alles hangt dus af van het aantal werknemers dat tewerkgesteld is in uw bedrijf of in uw bedrijven die alleen of samen een Technische Bedrijfseenheid (TBE) vormen).

Concreet is de Technische Bedrijfseenheid (TBE) een entiteit die een bepaalde economische en vooral sociale zelfstandigheid heeft, in die mate dat de entiteit als één coherent geheel wordt beschouwd. In de praktijk valt de TBE niet noodzakelijk samen met de juridische entiteit van uw onderneming. Dat betekent...

 • Dat er meerdere Technische Bedrijfseenheden kunnen zijn binnen eenzelfde juridische entiteit.
 • Dat meerdere ondernemingen samen beschouwd kunnen worden als één en dezelfde Technische Bedrijfseenheid.

Hoe wordt een Technische Bedrijfseenheid afgebakend? De definitie van een TBE is voor interpretatie vatbaar... in het bijzonder tijdens sociale verkiezingen. Dan moet de technische bedrijfseenheid immers gedefinieerd zijn vooraleer de verkiezingen plaatsvinden. Twijfelt u over de afbakening van uw Technische Bedrijfseenheid? Onze experts geven u graag advies over de juridische grond om knopen door te hakken.

Sociale verkiezingen 2020: wat is er nieuw?

Naast de bepaling van de periode wanneer de verkiezingen moeten plaatsvinden, stelt de wet van 4 april 2019, die de organisatie van de volgende sociale verkiezingen regelt, enkele nieuwigheden voor:

 • het stemrecht voor uitzendkrachten in de inlenende onderneming, onder bepaalde voorwaarden  
 • een vervroeging van de referentieperiode voor het tellen van het aantal werknemers in het bedrijf, zoals hier uitgelegd
 • de digitalisering van bepaalde stappen van de procedure

Procedure verkiezingen: wat moet u doen?

De wet schrijft het volgende voor: de sociale verkiezingen van 2020 moeten verplicht tussen 11 en 24 mei gehouden worden. Voordien moet u echter al nauwkeurig een kalender van procedures volgen. De eerste belangrijke datum van deze marathon ligt op 150 dagen voor de verkiezingsperiode, dus tussen 13 en 26 december 2019. Om alles tijdig te organiseren, moet u dus nu van start gaan.

De belangrijke data van de verkiezingen

 • 150 dagen voor de verkiezingen: dat is de start van de aanloop naar de verkiezingen. Bepaling van uw Technische Bedrijfseenheid, aantal werknemers, functies van de directie- en kaderleden, datum van de verkiezingen... Dat zijn enkele onderwerpen waarover u op dat moment moet communiceren en die u dus op voorhand moet voorbereiden.
 • 90 dagen voor de verkiezingen: dat is de start van de verkiezingsprocedure. Vastleggen van de officiële datum van de verkiezingen in de TBE, samenstelling van de lijsten met kandidaten en kiezers, samenstelling van de burelen, uitdelen van de oproepbrieven... Dit zijn enkele zaken die u moet doen tijdens deze fase, tot aan de dag van de verkiezingen.  
 • De dag van de verkiezingen (ook wel D-Day genoemd) en de daaropvolgende dagen: de verkiezing vindt plaats en daarna gebeurt de telling en de aankondiging van de resultaten.
 •  45 dagen na de verkiezingen komen de nieuwe sociale overlegorganen samen.

Heeft u hulp nodig om alle stappen tijdens de procedure van de verkiezingen goed te beheren? Dat doen wij voor u.

Sociale verkiezingen 2020: wat Partena Professional voor u doet

Dankzij de begeleiding van Partena Professional vermijdt u fouten alsook eventuele interne conflicten en bijkomende kosten. U bent er zeker van dat het aantal werknemers correct geteld wordt en dat de documenten de juiste informatie bevatten en op tijd klaar zijn. Zo heeft u uw job uitstekend gedaan en wint u bovendien kostbare tijd.

Voor uw sociale verkiezingen rekent u op Partena Professional:

 • U wordt op een professionele manier begeleid van A tot Z. Weet dat wij al duizenden vergelijkbare procedures hebben opgevolgd voor heel wat bedrijven.
 • U bent er zeker van dat iedere stap correct wordt uitgevoerd.
 • Uw personeelsdienst heeft minder werklast en minder zorgen.
 • U vermijdt sociale onvrede en boetes.

Kies uw begeleiding op maat.

Een vast team van ervaren consultants volgt de organisatie van uw sociale verkiezingen nauwgezet op. Heeft u vóór, tijdens en/of na de verkiezingen advies nodig? Verkiest u telefonisch of persoonlijk contact? U kiest.

U besteedt de organisatie van de verkiezingen uit. U kiest uit de volgende 3 formules:

Comfort

 • Wij houden ons bezig met alle verplichtingen tijdens de procedure.
 • Een ervaren consultant staat voor u klaar (bereikbaar per telefoon of via e-mail). U stuurt deze contactpersoon regelmatig informatie door zodat hij of zij alle nodige documenten kan voorbereiden.

Total Care

 • Wij houden ons bezig met alle verplichtingen tijdens de procedure.
 • Een ervaren consultant staat voor u klaar (bereikbaar per telefoon of via e-mail). U houdt regelmatig vergaderingen met uw contactpersoon.
 • Wij verzamelen alle informatie die nodig is om de documenten voor te bereiden. Hier heeft u geen specifieke kennis over de organisatie van sociale verkiezingen nodig.

On site

 • Wij houden ons bezig met alle verplichtingen tijdens de procedure en dit ter plaatse in uw bedrijf.
 • Een ervaren consultant staat voor u klaar bij u op kantoor.
 • Wij verzamelen alle informatie die nodig is om de documenten voor te bereiden. Hiervoor heeft u geen specifieke kennis over de organisatie van sociale verkiezingen nodig.

U organiseert zelf uw verkiezingen maar u wilt graag software die de opdracht eenvoudiger maakt:

Digital

 • U organiseert zelf uw verkiezingen maar u wilt graag software die de opdracht eenvoudiger maakt.

Digital Plus

 • Naast de toegang tot de software beschikt u ook over 4 ur juridische assistentie via e-mail of per telefoon.

Hulp of advies nodig over onderstaande formules?

Gerelateerde artikels