Sociale verkiezingen 2024: bereid u nu voor

Ontvang uw vrijblijvende offerte in uw mailbox!

Bereken met behulp van onze gratis online tool of u verplicht bent om sociale verkiezingen te organiseren en ontdek op welke manieren Partena Professional u hierbij kan ondersteunen.

Ga naar de online tool

Sociale verkiezingen 2024: bereid u voor!

Als uw onderneming minstens 50 voltijdse equivalenten in dienst heeft, dient u in mei 2024 sociale verkiezingen te organiseren. Het is raadzaam om nu al de eerste deadlines voor te bereiden, zodat de procedure soepel kan verlopen.

De te volgen procedure is strikt en complex, maar u kunt vertrouwen op de expertise van Partena Professional. Met onze op maat gemaakte ondersteuning bespaart u waardevolle tijd en voorkomt u cruciale fouten voor, tijdens en na de verkiezingen. Hiermee minimaliseert u het risico op interne conflicten en de daaraan verbonden extra kosten.

Kies uw begeleiding à la carte.

Onze deskundige consultant met expertise in sociale verkiezingen zal uw verkiezingsproces nauwgezet opvolgen. Heeft u behoefte aan advies vóór, tijdens en/of na de verkiezingen? Wilt u zelf de procedure organiseren of geeft u er de voorkeur aan om het volledig uit handen te geven? Wij bieden verschillende formules aan om aan uw wensen te voldoen!

Kies voor 'Hands-free' als u de volledige organisatie van de sociale verkiezingen aan ons wilt toevertrouwen. Indien u daarentegen bekend bent met de ins en outs van sociale verkiezingen, maar wel ondersteuning wenst tijdens cruciale momenten, kies dan voor 'Hands-on'.

Geïnteresseerd in onze 'Hands-free' formule?

Neem contact met ons op voor een offerte op maat:

Contacteer ons
 • U wordt voorzien van een toegewijde consultant

 • Hij of zij is verantwoordelijk voor het beheer van alle verplichtingen die uw onderneming tijdens de procedure moet naleven, inclusief het beheer van de webapplicatie FOD WASO

 • Een meeting op locatie

 • U krijgt ook toegang tot onze workshops

 • Validatie PV dag Y

Geïnteresseerd in onze 'Hands-on' formule?

Neem contact met ons op voor een offerte op maat:

Contacteer ons
 • U zorgt zelf voor de volledige organisatie van de verkiezingen met behulp van onze digitale tool

 • Onze consultants bieden ondersteuning door middel van enkele korte workshops op de 3 cruciale momenten van de procedure, zodat u zeker op het juiste spoor blijft

 • 2 uur consultancy indien nodig te gebruiken tijdens de procedure

 • 2 exporten (personeelsbestand) uit de loonmotor (dag X en X+77)

Sociale verkiezingen om personeelsafgevaardigden te kiezen 

Om de 4 jaar zijn bedrijven in de privésector die ten minste 50 voltijdse equivalenten in dienst hebben wettelijk verplicht om sociale verkiezingen te organiseren. Het doel van deze verkiezingen is om de werknemers de mogelijkheid te geven om hun vertegenwoordigers in de overlegorganen van de onderneming aan te wijzen. Deze overlegorganen omvatten het Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en in sommige gevallen de Ondernemingsraad (OR).

Het Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) speelt een cruciale rol bij het waarborgen van het welzijn van het personeel. Het bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgever, de interne preventieadviseur en de werknemersvertegenwoordigers. Indien uw onderneming ten minste 50 werknemers telt, bent u wettelijk verplicht om sociale verkiezingen te organiseren met het oog op de mogelijke oprichting van een CPBW.

De Ondernemingsraad, bestaande uit zowel werkgevers- als werknemersvertegenwoordigers, heeft als taak om de werknemers te informeren en te raadplegen over de economische en sociale aspecten van de onderneming. Indien uw onderneming ten minste 100 werknemers telt, bent u als werkgever wettelijk verplicht om sociale verkiezingen te organiseren met het oog op de mogelijke oprichting van een ondernemingsraad.

Moet uw onderneming sociale verkiezingen organiseren? Het antwoord hangt af van het aantal werknemers dat in uw onderneming (of ondernemingen) werkzaam is. Uw onderneming kan op zichzelf staan ​​of samen met andere ondernemingen een Technische Bedrijfseenheid (TBE) vormen.

De Technische Bedrijfseenheid is concreet een entiteit met een zekere economische en vooral sociale autonomie, waardoor deze als een samenhangend geheel wordt beschouwd. In de praktijk komt de TBE niet noodzakelijkerwijs overeen met de juridische entiteit van uw onderneming. Dit betekent...

 • Dat er meerdere Technische Bedrijfseenheden kunnen zijn binnen eenzelfde juridische entiteit.

 • Dat de verschillende ondernemingen samen kunnen worden beschouwd als één Technische Bedrijfseenheid.

Wat is uw Technische Bedrijfseenheid? Deze vraag kan voor interpretatie vatbaar zijn, met name tijdens het proces van de sociale verkiezingen, waar deze vraag beantwoord moet worden voordat de verkiezingsprocedure van start gaat. Indien u twijfelt over de omvang van uw Technische Bedrijfseenheid, staan onze experts klaar om u van advies te voorzien!

Verkiezingsprocedure: wat moet u doen? 

De volgende sociale verkiezingen vinden in principe in mei 2024 plaats. Echter, om deze verkiezingen op tijd te kunnen organiseren, moet een procedure worden gevolgd volgens een strikte kalender. De eerste belangrijke datum van deze procedure valt 150 dagen vóór de verkiezingsperiode, namelijk X-60, wat vermoedelijk in december 2023 zal zijn. Om ervoor te zorgen dat u tijdig klaar bent, is het essentieel om nu al voorbereidingen te treffen.

De belangrijkste data van de verkiezingsprocedure

- 150 dagen voor de verkiezingen (X-60):

De voorverkiezingsfase begint hier: definitie van uw Technische Bedrijfseenheid, aantal werknemers, inventaris van leidinggevende en kaderfuncties, datum van de verkiezingen, ...  

90 dagen voor de verkiezingen:

Op deze datum, ook wel bekend als dag X, begint de verkiezingsprocedure. Vaststellen van de officiële datum van de verkiezingen binnen de Technische Bedrijfseenheid (TBE), het opstellen van de lijsten van kandidaten en kiezers, het samenstellen van de stembureaus, en het verdelen van de oproepingen.

De dag van de verkiezingen (ook dag Y genoemd) en de volgende dagen:

Stemverrichtingen, telling van de stemmen, opstellen van de notulen, bekendmaking van de resultaten en aanplakken van de samenstelling van de organen.

45 dagen na de verkiezingsdatum:

De nieuwe overlegorganen komen voor de eerste keer bij elkaar  

Vertrouw voor uw sociale verkiezingen op Partena Professional:

 • Van begin tot eind kunt u rekenen op professionele begeleiding. Met onze uitgebreide ervaring hebben we deze procedure al duizenden keren georganiseerd voor diverse soorten ondernemingen, en beschikken we over uitstekende interne kennis.

 • U kunt er zeker van zijn dat elke stap correct wordt uitgevoerd.

 • U verlicht de werkdruk en de stress op uw personeelsafdeling. 

 • U vermijdt sociale onenigheid en sancties. 

Contacteer ons

Als u hulp nodig heeft om alle stappen van deze procedure succesvol af te ronden, kunt u op ons vertrouwen. Partena Professional staat voor u klaar tijdens de sociale verkiezingen van 2024.

Sociale verkiezingen 2024: wat Partena Professional voor u doet

Met onze ondersteuning kunt u fouten vermijden, mogelijke interne conflicten voorkomen en extra kosten besparen. We zorgen ervoor dat het aantal werknemers correct wordt geteld en dat de benodigde documenten tijdig en accuraat worden opgesteld. U hoeft zich dus geen zorgen te maken en bespaart tevens waardevolle tijd.

Lees de getuigenis van Valérie Marbaix - Coca-Cola Europacific Partners

Lees de getuigenis van Valérie Marbaix - Coca-Cola Europacific Partners.

Naar de getuigenis

Terugblik op de sociale verkiezingen van 2020 met Valérie Marbaix, Manager Employee & Labour Relations bij Coca-Cola Europacific Partners in Brussel, die kon rekenen op de expertise van Partena Professional.

Gerelateerde artikels