Over Partena Professional

"Ondernemen met ondernemers", de missie van Partena Professional 

Als ondernemer zorgt u voor de fundamenten van onze economie. Partena Professional wakkert uw passie aan door met dezelfde drive en ambitie de perfecte partner voor uw plannen te zijn. Expert op het juiste moment, adviseur wanneer u daar nood aan hebt. Samen met u kijken we vooruit en werken we tot het werkt.

Op 24 februari 2021 ontving Partena Professional de Corporate HR Award als erkenning voor haar organisatorische transformatie tijdens deze gezondheidscrisis. 

Als kers op de taart ontvingen we ook de Special HR Community Recognition Award, een prijs met een speciaal tintje aangezien onze collega's, de professionals uit de HR-sector, hiervoor gestemd hebben.

Deze twee Awards zijn een bevestiging van de relevantie van de weg die wij dag na dag met al onze medewerkers bewandelen.

Partena Professional, de grootste Collaborative Governance-onderneming van België! 

De arbeidsmarkt is veranderd en is volatieler dan ooit. Maar weinig medewerkers blijven hun hele loopbaan in dezelfde onderneming. Zingeving is essentieel in ons werk; waarden, organisatie, filosofie en sfeer zijn de sleutel tot het aantrekken en behouden van personeel.

In 2018 startte Partena Professional met een grondige transformatie van zijn onderneming om de medewerkers in staat te stellen zich te ontwikkelen en nieuw talent aan te trekken. Het doel was eenvoudig: van een piramidale organisatie overgaan naar een collaborative organisatie die steunt op autonomie en verantwoordelijkheid. Vanwege haar omvang werd de transformatie in golven uitgevoerd om de betrokken teams zo goed mogelijk te begeleiden. Het plan is dat de hele organisatie tegen eind 2021 is overgestapt naar collaborative governance. Partena Professional wordt dan een van de grootste collaborative ondernemingen in België. Dienstverlening aan de klant loopt daarbij door alles wat we doen.

Onze kernwaarden

Great place to work icon

Respect, integriteit, pluralisme en engagement

 

Dat zijn onze kernwaarden.

Vertrouwen is de basis waarop onze bedrijfscultuur is gebouwd: vertrouwen in mensen en hun vermogen om te leren, te groeien en zich te ontwikkelen, vertrouwen in de toekomst en in het ondernemerschap.

CEI icon

Tevreden klanten

 

Onze kompaspunten op weg naar Customer delight of de XXL-tevredenheidsgraad van onze klanten zijn flexibiliteit, nabijheid, agility en digitaal.

Verantwoord ondernemen icon

Tevreden werknemers

 

Tot slot zijn de kompaspunten voor onze medewerkerstevredenheid autonomie, kerndoel, governance en transparantie.

Strategische doelen

Onze vier strategische doelstellingen - medewerkerstevredenheid, klanttevredenheid, marge en winst - vormen samen een virtueuze cirkel. Klanttevredenheid genereert winst en marge, die we kunnen herinvesteren in projecten die gericht zijn op medewerkerstevredenheid. 

Via een E-nps houden we elk kwartaal een meting bij onze medewerkers. De lessen die we daaruit trekken, helpen ons om de ervaringen van onze medewerkers te begrijpen en om regelmatig actieplannen uit te voeren. Eenmaal per jaar voeren we een engagement survey uit naast deze E-nps, zodat we zien hoe we presteren in vergelijking met ondernemingen van een soortgelijke grootte en met hetzelfde maatschappelijk doel als Partena Professional. 

 

Het maatschappelijk verantwoord beleid van Partena Professional

170000 zelfstandigen icoontje

People

Bij Partena Professional is het maatschappelijk verantwoord beleid geïnspireerd op de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties die door alle leden werden ondertekend. Ze draaien om de 3 P's: People, Planet & Profit.

Het kerndoel van Partena Professional is een antwoord met een focus op ‘People’. Door te ondernemen met ondernemers, hen te ondersteunen en te begeleiden gedurende het hele traject van hun onderneming en door innovatie en wendbaarheid centraal te plaatsen in onze benadering, streven we naar zinvol werk voor iedereen en naar economische groei. Zo ondersteunen we de industrie, innovatie en infrastructuur en verminderen we ongelijkheden.

Ons engagement voor ‘People’ krijgt ook vorm in projecten die gedreven worden door onze waarden. Zo steunen we het Pink Ribbon-project ter ondersteuning van borstkankeronderzoek en waren we partner bij de bouw van een vleugel voor mensen met aids in het Sint-Pieterziekenhuis in Brussel. Tijdens de coronacrisis konden we twee beademingstoestellen schenken aan hetzelfde ziekenhuis. 

De human touch behouden - coaching cirkel om het menselijke aspect niet uit het oog te verliezen tijdens de transformatie.

Lees meer

Care

Planet

Het personeel koos voor de droom van een duurzame wereld in een groot referendum in 2018 rond "Wat is jouw droom voor Partena?” Sindsdien is er een Green Team opgericht dat bestaat uit medewerkers van Partena. Dit team is bijzonder actief en zet acties op die gericht zijn op het stimuleren van zachte mobiliteit onder het personeel, duurzamere eetgewoonten (donderdag veggiedag) en het sensibiliseren voor de impact van onze manier van handelen. 

Daarnaast werkt onze dienst Facilities al jaren aan een verantwoord en duurzaam onderhoud van onze gebouwen. 

Dankzij al deze inspanningen ontving Partena Professional het label Ecodynamische Onderneming van Leefmilieu Brussel. Klik hier voor meer informatie.

omzet icoontje

Profit

Ten slotte is de P van Profit (winst) gericht op het genereren van economische waarde door het produceren van goederen en het aanbieden van diensten. Een organisatie is winstgericht om haar toekomst veilig te stellen. Winst is wat een onderneming financieel gezond maakt.

Wat leeft er nog bij Partena Professional?

Werken bij Partena Professional

Werken bij Partena Professional betekent werken in een omgeving waar persoonlijke ontwikkeling en welzijn essentieel zijn. Het betekent ook werken binnen een omgeving die leeft binnen flexibiliteit in termen van werkorganisatie en beloningen, terwijl er gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die een solide structuur biedt. Werken bij Partena Professional betekent elke dag een acteur zijn van verandering.

Partena Professional in cijfers

Kantoren icoontje

28 kantoren

1800 werknemers

1.800 medewerkers staan ten dienste van onze klanten

65000 ondernemingen

81.000 ondernemingen doen een beroep op onze expertise

170000 zelfstandigen icoontje

135.000 zelfstandigen doen een beroep op onze expertise

omzet icoontje

195 miljoen euro omzet

Hoe wij ondernemers kunnen helpen

Zaak starten

Zaak starten

Wij begeleiden u bij elke stap van de oprichting van uw onderneming (zaak starten, veranderen en stopzetten).

Inkomen beschermen

Wij zorgen voor de beste bescherming die u kan krijgen (sociale zekerheid voor zelfstandigen).

Personeel beheren

Reken op het sociaal secretariaat van Partena Professional voor loonberekening, administratieve taken, payroll en human resources software.

HR-expertise inwinnen

Uw onderneming verdient de beste HR-expertise (juridisch advies, comp & ben, HR soft skills).

Wat klanten over ons zeggen?

Partena Professional in de pers

 

Bent u journalist en wilt u graag vragen stellen aan een van onze experts?

Meer weten over Human Resources, sociaal-juridisch nieuws of de ondernemerswereld in het algemeen?

Neem dan gerust contact op met ons persagentschap per e-mail op partenaprofessional@finn.agency.

Wij beantwoorden graag uw vragen.

Partena Professional - Partena vzw

Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers bij MB van 03.03.1949 met nr. 300 - Maatschappelijke zetel: Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel - Ondernemingsnummer: 0409.536.968 - Btw-nummer: BE 0409.536.968 - RPR Brussel - FSMA: 033985 A

Ondernemingsloket erkend door AR van 11/06/2003 - Maatschappelijke zetel: Kartuizerstraat 45, 1000 Brussel - Postadres: postbus 22000, 1000 Brussel - Ondernemingsnummer: 0408.661.790 - Btw-nummer: BE 0408.661.790

Sociaal verzekeringsfonds (voor zelfstandigen) - Maatschappelijke zetel: Kartuizerstraat 45, 1000 Brussel - Postadres: postbus 21000, 1000 Brussel - Ondernemingsnummer: 0409.079.088 - Btw-nummer: BE 0409.079.088

Gerelateerde artikels