Tijdelijke werkloosheid: elektronische 3.2 verplicht vanaf 2025

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 11/07/2024 - 10:27
Laatste update: 11/07/2024 - 10:30

Vanaf 1 januari 2025 moet de werknemer de elektronische versie van het controleformulier C3.2A gebruiken wanneer hij tijdelijk werkloos wordt gesteld.

Ter herinnering: de werkgever moet aan elke tijdelijk werkloos gestelde werknemer een controleformulier C3.2A afleveren, uiterlijk op de eerste effectieve werkloosheidsdag van elke maand.

De papieren versie van het formulier C3.2A kan vanaf 1 september 2023 vervangen worden door een elektronische versie, de elektronische C3.2 of eC3.2.

Deze elektronische versie wordt verplicht vanaf 1 januari 2025. Er wordt evenwel een overgangsperiode voorzien tot 30 juni 2025.

We houden je uiteraard op de hoogte.

Bron: www.rva.be.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.