Sociaal strafwetboek: nieuwigheden van kracht vanaf 1 juli 2024

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 10/07/2024 - 07:14
Laatste update: 10/07/2024 - 09:08

Een wet van 15 mei 2024 voert een aantal wijzigingen door in de bepalingen van het sociaal strafwetboek.

Deze wijzigingen zijn in werking getreden op 1 juli 2024.

Een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Raadpleeg de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor meer info.

Verdubbeling van de bedragen voor sancties van niveau 3

De bedragen van de strafrechtelijke geldboete en de administratieve geldboete voor sancties van niveau 3 worden verdubbeld:

 • het bedrag van de strafrechtelijke geldboete ligt tussen 1.600 EUR en 16.000 EUR (na toepassing van de opdeciemen);
 • het bedrag van de administratieve geldboete ligt tussen 800 EUR en 8.000 EUR (na toepassing van de opdeciemen).

Verhoging van de maximumbedragen voor sancties van niveau 4

De maximumbedragen van de strafrechtelijke geldboete en de administratieve geldboete voor sancties van niveau 4 worden verhoogd:

 • het maximumbedrag van de strafrechtelijke geldboete is 56.000 EUR (na toepassing van de opdeciemen);
 • het maximumbedrag van de administratieve geldboete is 28.000 EUR (na toepassing van de opdeciemen);

Verhoging van het niveau van de sanctie

Het niveau van de sanctie werd verhoogd voor bepaalde inbreuken, met name die met betrekking tot:

 • de betaling van het loon;
 • de terugbetaling van de verplaatsingskosten;
 • de inhoud van de loonfiche;
 • de inhoud van de individuele rekeningen.

Verlaging van het niveau van de sanctie

Het niveau van de sanctie werd onder bepaalde voorwaarden verlaagd voor bepaalde inbreuken, met name die met betrekking tot:

 • de maatregelen voor de openbaarmaking inzake de feestdagen;
 • de inhoud van het arbeidsreglement;
 • de terbeschikkingstelling van de individuele rekening van de inspectiediensten;
 • het overzenden van de sociale balans aan de NBB.

Nieuwe inbreuken

Er zijn nieuwe inbreuken ingevoerd, met name die met betrekking tot:

 • de glijdende uurroosters en het tijdregistratiesysteem;
 • de toekenning van ecocheques;
 • de toekenning van een vergoeding "werkkledij";
 • de bezorging van arbeidsgereedschap;
 • de aflevering van de loonfiche

Nieuwe sanctie

Er werd een nieuwe sanctie ingevoerd: uitsluiting om deel te nemen aan overheidsopdrachten of concessies (in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden).

Bron: wet van 15 mei 2024 houdende wijziging van het sociaal strafrecht en diverse arbeidsrechtelijke bepalingen, B.S. 21 juni 2024.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.