RSZ: verminderde bijdragen voor je oudere werknemers

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 10/07/2024 - 07:26
Laatste update: 10/07/2024 - 07:29

Als je oudere werknemers tewerkstelt, heb je recht op een vermindering van werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid.

Zowel jij als je werknemer moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

Naast een leeftijdsvoorwaarde (55 of 61 jaar, afhankelijk van het bevoegde gewest) mag het referentiekwartaalloon niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. 

Dit bedrag wordt op 1 juli 2024 geïndexeerd als je deze werknemer tewerkstelt in het Waalse Gewest (uitgezonderd de Duitstalige Gemeenschap) of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op 1 juli 2024 zal dit referentiekwartaalloon het volgende bedragen: 

  • 8.000 € in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (voorheen € 12.799,43)

Uitzonderingen

  • de loongrens bedraagt maximaal € 10.666,67 voor het 4e kwartaal, behalve voor uitzendkrachten
  • de loongrens voor het 1e kwartaal bedraagt € 10.666,67 voor uitzendkrachten
  • € 17.335,73 in het Waalse Gewest (uitgezonderd de Duitstalige Gemeenschap) (voorheen € 16.995,21)

De bedragen blijven ongewijzigd als je deze werknemer tewerkstelt in de Duitstalige Gemeenschap.

In het Vlaamse Gewest bestaat de maatregel niet meer als gevolg van de afschaffing ervan; die afschaffing is in werking getreden op 1 juli 2024. Meer informatie over de overgangsmaatregelen vind je in onze infoflash van 23 mei 2024.

Samenvattende tabel

Gewest waar de werknemer tewerkgesteld is Vereiste minimumleeftijd op het einde van het kwartaal Referentieloon voor het lopende kwartaal vanaf 1 juli 2024 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 61 jaar  € 8.000 / € 10.666,67
Waals Gewest (uitgezonderd de Duitstalige Gemeenschap) 55 jaar € 17.335,73
Vlaamse Gewest

Maatregel bestaat niet meer (afschaffing) sinds 1 juli 2024

Duitstalige Gemeenschap 55 jaar € 13.942,47

Bron: RSZ

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.