RSZ: Structurele vermindering vanaf 1 juli 2024

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 04/07/2024 - 07:24
Laatste update: 04/07/2024 - 07:39

De werkgevers van de openbare sector en de privésector genieten een structurele vermindering van hun patronale socialezekerheidsbijdragen voor werknemers die onderworpen zijn aan het geheel van socialezekerheidssectoren, voor zover zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Vanaf 1 juli 2024 worden de bedragen van deze driemaandelijkse vermindering gewijzigd.

De bedragen zijn de volgende:

 

structurele vermindering van de sociale lasten

(arbeider & bediende)

brutobedragen in € per kwartaal

categorie 1

0 + 0,1400 x (11.013,62 – S) + 0,4000 x (6.943,32 – S)

categorie 2

79,00 + 0,2557 x (9.252,17 – S) + 0,4000 x (7.135,45 – S) + 0,0600 x (W -16.151,45)

categorie 3

Valide werknemers

0,1400 x (11.933,95 – S) + 0,4000 x (6.943,32 – S)

Mindervalide werknemers

495,00 + 0,1785 x (11.330,55 – S) + 0,4000 x (6.943,32 – S)

Bron: RSZ

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.