Nieuwe Pendelfondsoproep

Auteur: Laurence Philippe (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 09/05/2022 - 12:43
Laatste update: 09/05/2022 - 14:35

In Vlaanderen lanceert het Pendelfonds regelmatig oproepen om projecten in te dienen ter bevordering van duurzame mobiliteit. Tot 1 juni 2022 kunnen bedrijven een project indienen voor een subsidie van maximaal 200.000 € per bedrijf.

Welke projecten?

De oproep om projecten in te dienen in 2022 richt zich specifiek op de verbetering van de verbinding tussen het openbaar vervoer en de werkplek. Bedrijven die oplossingen implementeren om gemakkelijker de bestemming te bereiken (plooifietsen, steps, … ) maken meer kans op subsidiëring. Dit geldt ook voor bedrijven die met elkaar samenwerken en voor kleine en middelgrote bedrijven (minder dan 250 werknemers).

Het pendelfonds subsidieert ook grotendeels de verschillende initiatieven om het fietsen aan te moedigen

Welke subsidies?

De toegekende subsidies kunnen maximaal de helft van de projectkosten dekken, met een maximum van 200.000 € wanneer een bedrijf alleen een project indient. Dit maximumbedrag is hoger wanneer meerdere bedrijven samen deelnemen.

Voor welke bedrijven?

Private bedrijven en lokale of provinciale overheden (in samenwerking met een private partner) die (samen) ten minste 10 werknemers vertegenwoordigen en die een vestiging in Vlaanderen hebben, kunnen subsidies aanvragen. 

Hoe solliciteren?

Elk bedrijf dat een aanvraag wil indienen, moet eerst en uiterlijk op 1 juni een dossiernummer aanvragen. Vervolgens zal de subsidieaanvraag verschillende stadia moeten doorlopen. De aanvraag moet uiterlijk op 1 september officieel worden ingediend.

Meer informatie, voorbeelden van gesubsidieerde projecten en details over de procedure zijn te vinden op de website van het Pendelfonds.

Bron: Pendelfonds

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.