Jaarlijks vrijstellingsplafond voor de fietsvergoeding: nieuw bedrag!

Auteur: Alexia Buyl (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 27/06/2024 - 09:16
Laatste update: 27/06/2024 - 09:18

Sinds 1 januari 2024 geldt er een jaarlijks fiscaal en sociaal vrijstellingsplafond van € 2.500 voor woon-werkverplaatsingen.

Dit plafond werd verhoogd.

Verhoogde vrijstelling voor de fietsvergoeding

De kilometervergoeding die wordt betaald aan een werknemer of bedrijfsleider voor verplaatsingen die daadwerkelijk worden gemaakt tussen woon- en werkplaats met de fiets, gemotoriseerde fiets of speed pedelec is vrijgesteld van belasting binnen bepaalde grenzen en onder bepaalde voorwaarden.

Op 1 januari 2024 werd het maximaal vrijgestelde bedrag opgetrokken van € 0,27 naar € 0,35 per afgelegde kilometer, en werd tegelijk een jaarlijks plafond ingevoerd dat aanvankelijk was vastgesteld op € 2.500.

Dit jaarlijkse plafond werd nu, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024, verhoogd tot € 3.500.

Deze vrijstelling geldt automatisch voor de bedrijfsvoorheffing. Het jaarlijkse plafond wordt gecontroleerd per werknemer en per werkgever. Als een van deze plafonds wordt overschreden, zal het overschrijdende deel worden beschouwd als belastbaar loon. De fietsvergoeding moet worden vermeld op de fiscale fiches.

Voor de personenbelasting wordt het jaarlijkse plafond gecontroleerd per belastingplichtige en per belastbare periode (kalenderjaar).

Het nieuwe plafond is ook van toepassing voor de sociale vrijstelling.

Bronnen: Wet van 12 mei 2024 houdende diverse fiscale bepalingen, BS 29.05.2024, Koninklijk Besluit van 15 mei 2024  tot wijziging van de bedrijfsvoorheffing, BS 28.05.2024, Koninklijk Besluit van 21 maart 2024 tot aanpassing van artikel 19, § 2, 16°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende het basisbedrag en het plafond van de kilometervergoeding, BS 29.03.2024.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.