Geen verplichting tot aansluiting voor ambtenaren van de Europese Unie

Auteur: Valérie Mawet (Legal Expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 13/05/2024 - 15:57
Laatste update: 13/05/2024 - 16:06

Recentelijk heeft het Hof Van Justitie van de Europese Unie beslissingen genomen waarbij is bepaald dat Europese ambtenaren (actief, gepensioneerd of met een invaliditeitsuitkering van de EU) die een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenen in België niet langer verplicht zijn om zich aan te sluiten bij het socialezekerheidsstelsel voor zelfstandigen.

Als gevolg hiervan hoeven zij zich niet aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor hun activiteiten, noch sociale bijdragen te betalen op de inkomsten die ze hieruit genereren. 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.