Flexi-jobs in het paritair comité 132: opt-out vanaf 1 juli 2024

Auteur: Brigitte Dendooven (Legal Expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 07/06/2024 - 08:28
Laatste update: 07/06/2024 - 08:31

Context 

Op 29 december 2023 heeft het Belgisch Staatsblad de programmawet van 22 december 2023 gepubliceerd die het toepassingsgebied van de flexi-jobs uitbreidt tot nieuwe sectoren (paritaire comités), waaronder het paritair comité 132.

Volgens die programmawet hebben de nieuwe sectoren de mogelijkheid om volledig of gedeeltelijk uit het flexi-jobsysteem te stappen.

Uitsluiting - Paritair comité 132

 Vanaf 1 juli 2024 zal het flexi-jobsysteem niet meer toegestaan zijn in het paritair comité 132 (technische land- en tuinbouwwerken).

Deze uitsluiting, die betrekking heeft op alle bedrijven uit de sector, moet wel nog worden bevestigd bij een in ministerraad overlegd koninklijk besluit.

Bron: cao van 22 mei 2024 (reg.nr. 187.913), geldig voor onbepaalde duur vanaf 1 juli 2024  

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.