Brussels Hoofdstedelijk Gewest: wijziging van de voorwaarden voor toegang tot de vermindering voor oudere werknemers

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 07/06/2024 - 15:41
Laatste update: 07/06/2024 - 15:44

De Brusselse regering heeft beslist om vanaf 1 juli 2024 de doelgroepvermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid voor de tewerkstelling van oudere werknemers te wijzigen.

Deze wijzigingen hebben alleen betrekking op de voorwaarden waaraan de werknemer moet voldoen om je recht te geven op deze vermindering. Voor de rest verandert er niets.

Vanaf 1 juli 2024 moet de oudere werknemer die je tewerkstelt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de volgende vijf voorwaarden voldoen, zodat je een vermindering van werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid kan genieten (maximaal € 1.000/kwartaal):

  • tenminste 61 jaar zijn op de laatste dag van het kwartaal (vroeger 57 jaar);
  • ten hoogste 66 jaar zijn op de laatste dag van het kwartaal (vroeger 64 jaar);
  • verbonden zijn aan een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • een refertekwartaalloon ontvangen (loon voor voltijdse volledige kwartaalprestaties, berekend volgens dezelfde regels als voor de structurele vermindering) van minder dan € 8.000 (vroeger € 12.799,43).

Uitzonderingen:

  • de loongrens bedraagt maximaal € 10.666,67 voor het 4e kwartaal, behalve voor uitzendkrachten;
  • de loongrens voor het 1e kwartaal bedraagt € 10.666,67 voor uitzendkrachten;
  • onderworpen zijn aan alle takken van de sociale zekerheid en behoren tot categorie 1 van de structurele vermindering.

Bronnen: besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 mei 2024 houdende invoering van diverse wijzigingen op het vlak van de werkgelegenheidssteun, B.S. 15.05.2024; besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 mei 2024 houdende invoering van diverse wijzigingen op het vlak van de werkgelegenheidssteun. — Erratum B.S. 27.05.2024

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.