Zelfstandigen in bijberoep in de lift: vrouwen en gepensioneerden stijgen met een kwart

Auteur: Partena Professional (HR expertise)
Leestijd: 5min

Zin om de sprong te wagen?

Start en beheer uw activiteiten online met ons digitale ondernemingsloket.

Contacteer ons

Niet geld, maar passie is de belangrijkste drijfveer om een activiteit te starten

Activiteiten in bijberoep zitten in de lift. Vooral gepensioneerden en vrouwen dragen bij aan de forse groei. Uit een enquête van sociaal secretariaat Partena Professional blijkt ook dat passie de belangrijkste drijfveer is om te starten met een bijkomende activiteit.

Vrouwen en gepensioneerden op kop

Het aantal personen in ons land dat een activiteit als zelfstandige uitoefent, hetzij in bijberoep, hetzij na het pensioen, is de laatste 5 jaar met maar liefst 15.59% gestegen. Sociaal secretariaat Partena Professional deed een analyse van de cijfers van het RSVZ, en voerde een enquête uit bij de aangesloten zelfstandigen in bijberoep en gepensioneerden.

Daaruit blijkt dat het niet alleen gepensioneerden, maar ook vrouwen zijn die zich meer en meer wagen aan een bijkomende activiteit. Gepensioneerde mannen tekenen voor maar liefst 25.1% groei, en worden op de voet gevolgd door de gepensioneerde vrouwen (+24.1%) en de vrouwen die een activiteit in bijberoep starten (+23%). Bij de mannen die een activiteit in bijberoep hebben, ligt de groei in vergelijking slechts op 5.7%.

Geld maakt niet gelukkig

Vanwaar die opvallende groei? Globaal blijkt dat passie de belangrijkste drijfveer is. Niet minder dan 32% van alle bijberoepers en gepensioneerden geeft dit op als reden voor het starten met een zelfstandige activiteit. Vrouwen zijn hierin nóg gedrevener: 36% van de vrouwelijke bijberoepers en een indrukwekkende 48% van de vrouwelijke gepensioneerden zegt dat passie aan de basis ligt van hun activiteit.

Persoonlijke voldoening is sowieso voor iedere ondervraagde een belangrijk voordeel van hun activiteit: 77% van de bijberoepers en 78% van de gepensioneerden geeft dit aan. “Waarom precies vrouwen en gepensioneerden dan meer die passie aanhalen?” - Bruno Debuysscher, Operations Director bij Partena Professional, geeft aan: “het zou een traditioneel genderpatroon kunnen zijn. Daar waar mannen zich nog vaker zien als ‘de kostwinner’, voelen vrouwen en gepensioneerden zich misschien vrijer om hun gedrevenheid voorop te zetten.”

Maar het helpt wél

Die gedrevenheid neemt niet weg dat het financiële voordeel ook een zeer belangrijke rol speelt: 42% van de bijberoepers, en 45% van de gepensioneerden beweren hun inkomsten nodig te hebben om rond te komen aan het einde van de maand. Vrouwen (46% bij de bijberoepers en 50% bij de gepensioneerden) geven deze reden veel vaker op dan mannen (39% bij de bijberoepers en 44% bij de gepensioneerden). De alleenstaanden met kinderen ten laste geven in 60% van de gevallen aan dat ze het geld nodig hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Mannen (31%) spenderen hun winst dan weer vaker aan hobby’s, vakanties, en andere activiteiten dan vrouwen (21%).

Tijdsbesteding

Hoeveel uren worden gespendeerd aan de zelfstandige activiteit, hangt sterk samen met 2 factoren: beschikbare tijd en financiën als hoofddrijfveer. Gepensioneerden spenderen in vergelijking véél meer uren dan bijberoepers: 54% van de gepensioneerden geeft aan dat ze meer dan 20 uur per week bezig zijn met hun activiteit, bij de bijberoepers is dat slechts 18%. 33% van alle gepensioneerden werkt meer dan 35 uur per week.

Ondernemerschap in het bloed, maar administratie weegt

Hoedanook, de algemene tevredenheid ligt relatief hoog. 55% van de bijberoepers en 59% van de gepensioneerden zou een bijkomende activiteit vrijwel zeker aanraden. Debuysscher: “Ondernemerschap zit je in het bloed – met wat wij elke dag zien op het terrein, verbaast het ons helemaal niet dat persoonlijke voldoening zo hoog scoort bij de bijberoepers en actieve gepensioneerden.”

Toch geven ook alle ondervraagden aan dat, van alle mogelijke nadelen, de administratie het meeste op hen weegt (33% en 23% bij resp. bijberoepers en gepensioneerden). “Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat deze taak voor hen zo veel mogelijk wordt verlicht, en ze hun activiteit met plezier kunnen doen”, voegt Debuysscher nog toe.

Gerelateerde artikels