Wie zijn de uitzendkrachten op onze arbeidsmarkt?

Auteur: Partena Professional (HR Service Provider)
Leestijd: 4min

464.876 uitzendkrachten en 267.605 jobstudenten presteerden in 2019 samen 232 miljoen uren uitzendarbeid. Geen klein bier, en dus interessant om te weten wat het profiel van deze flexibele medewerkers is. Doen ze het uit noodzaak? Of is uitzendwerk een bewuste keuze?

Na de forse terugval in maart en april vorig jaar kwam de vraag naar uitzendarbeid al snel terug op gang. De sector blijkt een cruciale rol te spelen in het herstel van onze economie. Veel bedrijven kloppen als vanzelf bij de uitzendbedrijven aan als ze snel op zoek zijn naar personeel of nood hebben aan flexibiliteit.

Vaker mannen dan vrouwen

Wat het profiel van de uitzendkracht betreft, zijn er enkele opvallende vaststellingen. Uit het jaarverslag 2019 van sectorfederatie Federgon blijkt dat mannen (61%) vaker aan de slag zijn als uitzendkracht dan vrouwen (39%). Ook jongeren zijn sterk vertegenwoordigd: de helft van alle uitzendkrachten is jonger dan dertig jaar. Bij de vijftigplussers is er de laatste jaren een toename. Tot slot komen we uitzendarbeid vaker tegen bij arbeiders- (57%) dan bij bediendejobs (43%).

Geld verdienen

Over het motief van de uitzendkrachten lezen we meer in het rapport Uitzendwerk opent deuren van Federgon. De federatie maakte de analyse op basis van enquête bij 6.050 uitzendkrachten, afgenomen in september 2019. De belangrijkste redenen om uitzendwerk te verrichten, zijn ‘geld verdienen’ (66%), ‘opstapje naar vast werk’ (33%), ‘niet langer werkloos zijn’ (32%), ‘bijverdienen’ (27%) en ‘ervaring opdoen’ (26%).

Op basis van de rondvraag onderscheidt Federgon 5 groepen van uitzendkrachten:

  • De vast-werk-zoeker

Zoals de naam van deze eerste en grootste groep – 41% van de uitzendkrachten valt hieronder – doet vermoeden, zijn deze uitzendkrachten er vooral op uit om snel vast werk te vinden. Beter uitzendwerk dan geen werk, is de redenering.

Deze uitzendkrachten gebruiken en waarderen de snelheid en flexibiliteit van uitzendarbeid om de zekerheid te hebben om het gezin te onderhouden. In deze groep vinden we vooral laaggeschoolden (67%). Voor hen is uitzendwerk een reddingsboei en vaak de enige optie om aan tijdelijk of vast werk te raken.

Dat de vast-werk-zoekers het minst tevreden zijn van alle groepen, hoeft in die zin niet te verbazen. 2 op de 10 zeggen in de toekomst niet meer als uitzendkracht te willen werken. 42 procent zou uitzendwerk niettemin aanraden aan vrienden, familie of kennissen.

  • De bijverdiener

Voor 30 procent van de bevraagden is uitzendwerk een manier om (snel) een cent bij te verdienen, om flexibel te werken in combinatie met een andere job of opleiding en om ervaring op te doen.

Het leeuwendeel van deze bijverdieners vinden we in de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar, 11 procent is ouder dan 55. Binnen deze groep is 84 procent tevreden tot zeer tevreden over uitzendwerk. 7 op de 10 willen in de toekomst nog als uitzendkracht werken.

  • De ervaringzoekende starter

13 procent van de deelnemers aan de Federgon-enquête doet uitzendwerk om ervaring op te doen binnen zijn/haar studiedomein, om vast werk te vinden, om een professioneel netwerk uit te bouwen en om te proeven van verschillende werkdomeinen.

Logischerwijze behoort het merendeel van deze uitzendkrachten tot de jongere leeftijdscategorieën. Ook hier is de tevredenheid over uitzendwerk hoog. Driekwart toont zich tevreden tot zeer tevreden.

  • De flexibele uitzendfanaat

En dan is er de groep die van de flexibiliteit van uitzendwerk gebruik wil maken om werk met zorg voor familie of hobby’s te combineren. Voor hen is uitzendwerk een zeer bewuste keuze én een manier om (snel) geld te verdienen.

Een derde van de uitzendkrachten in deze groep is tussen 18 en 24 jaar. Drie op de vijf zouden in de toekomst nog als uitzendkracht willen werken.

  • De meerwaardezoeker

Voor de resterende 6 procent is uitzendwerk een manier om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Het zijn mensen die houden van de flexibiliteit van uitzendwerk en die zich liever niet aan een vaste werkgever binden. Opvallend is dat 26 procent van deze groep zich in de leeftijdscategorie 55-64 bevindt. Een op de drie is erg tevreden over zijn/haar werk als uitzendkracht.

Duidelijk is dat uitzendwerk zeker voor kansengroepen een belangrijke hefboom is. ‘In plaats van aan de kant te blijven staan, is het een deur naar de arbeidsmarkt’, klinkt het bij Federgon.

Uit bovenstaande indeling blijkt verder dat niet enkel laaggeschoolden maar ook hogeropgeleiden voor uitzendwerk kiezen, bijvoorbeeld om hun netwerk uit te bouwen, ervaring op te doen of iets bij te verdienen.

Gerelateerde artikels