Werkpassie kan zowel harmonieus als obsessief zijn’

Auteur: Partena Professional (HR Service Provider)
Leestijd: 3min

Geen taak lijkt hen te veel, geen inspanning te lastig: sommige mensen gaan volledig op in hun job. Dat levert voordelen maar ook gevaren op. ‘Werkpassie kan volledig ontsporen’, weet Maarten Vansteenkiste, motivatie- en ontwikkelingspyscholoog Ugent.

Helemaal opgaan in een job kan zowel harmonieus als obsessief zijn. Medewerkers die ermee te maken hebben, doen dat in beide gevallen vanuit een diepgewortelde passie voor hun vak. Ze vinden hun werk zin- en betekenisvol, boeiend en voelen zich gewaardeerd binnen hun functie. Maar bij de ene zit die liefde voor het vak mooi in balans, terwijl er bij de andere geen rem meer op lijkt te zitten.

Wanneer is opgaan in een job harmonieus, en wanneer obsessief?

‘Wat beide vormen gemeen hebben, is werkpassie. Mensen spenderen significant veel tijd aan hun job omdat ze er intrinsiek door gemotiveerd worden. Die passie is harmonieus wanneer ze mooi verankerd zit tussen andere identiteiten en levensrollen, en er nog een ander leven bestaat buiten het werk, zeg maar. Als mensen obsessief  opgaan in hun job, dan is goed presteren op het werk noodzakelijk om hun eigenwaarde hoog te houden. Zo’n obsessieve houding zorgt ervoor dat ze andere rollen in hun leven negeren, bijvoorbeeld het feit dat ze ook partner, vader of moeder en vriend zijn.’

Kunnen mensen zélf achterhalen of ze een gezonde passie voor hun job hebben, of eerder een workaholic aan het worden zijn?

‘Wanneer mensen hun zelfbeeld vastkoppelen aan hun werkprestaties dreigt er een probleem te ontstaan. Mensen die redeneren dat ze pas een waardevolle werknemer zijn en tevreden kunnen zijn met zichzelf als ze uitstekende prestaties neerzetten, worden kwetsbaar. En door die kwetsbaarheid durven ze al eens over de grens te gaan. Men maakt daar best een voortdurende oefening van: door zichzelf dagelijks af te vragen of men niet aan het overdrijven is met werkuren, workload enzovoort. Wie een nieuwe functie of extra verantwoordelijkheden krijgt, kan zich ook afvragen of die zaken te rijmen vallen met andere levensrollen binnen hun levensfase.’

Op welke signalen kunnen managers letten, om te detecteren of een medewerker op vlak van werkpassie dreigt te ontsporen?

‘Werknemers die obsessief passioneel zijn, hebben een zeer groot verantwoordelijkheids- en plichtgevoel. Ze zijn vaak erg  loyaal naar hun leidinggevenden toe en vinden het geen probleem om ‘s avonds laat of tijdens het weekend door te werken. Managers kunnen er mee op toezien dat hun mensen voldoende deconnectie kunnen inbouwen. Door aan te geven dat een taak of opdracht wel kan wachten tot maandag, er niet onmiddellijk resultaten verwacht worden, of niet te onderstrepen dat een taak heel belangrijk is voor de klant, verlagen managers de druk op de ketel.’

Zijn er eigenschappen of persoonlijkheidskenmerken die maken dat bepaalde mensen meer dan anderen vatbaar zijn voor obsessieve werkpassie?

‘Wie van nature perfectionistisch is en de lat voor zichzelf hoog legt, loopt een groter risico op het ontwikkelen van obsessieve werkpassie. Ook mensen met een grote verantwoordelijkheidszin, een sterke profileringsdrang of hevige competitiegeest blijven maar beter extra op hun hoede.’

Gerelateerde artikels