Werknemers krijgen vrijaf voor vaccinatie

Auteur: De Tijd (05/02/2021)
Leestijd: 3min

Om te bereiken dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren, zullen werknemers daarvoor vrijaf kunnen nemen.

 

Als er voldoende vaccins beschikbaar zijn, worden vanaf april risicopatiënten ingeënt en vanaf juni de bredere bevolking. Die vaccinaties zullen doorgaan in de vaccinatiecentra, waar zeven dagen op zeven prikjes kunnen worden gezet. De kans is groot dat het tijdslot dat veel mensen krijgen tijdens hun werkuren zal vallen.

Als werknemers vakantie moeten nemen om zich te laten vaccineren, is de vrees dat velen zullen afhaken. Daarom hebben de vakbonden en de werkgeversorganisaties in de Nationale Arbeidsraad (NAR) afgesproken dat werknemers vrijaf kunnen krijgen om zich te laten inenten. Ze krijgen de 'nodige tijd' om zich te laten prikken zonder dat ze voor loonverlies hoeven te vrezen.

Onder de sociale partners was er discussie over de voorwaarden waaraan een werknemer moet voldoen. De bonden vonden dat de uitnodiging moest volstaan, de werkgeversorganisaties wilden graag een bewijs zien dat de werknemer zich effectief laat vaccineren. De vrees is dat sommigen de regeling zullen gebruiken om een paar uur thuis te blijven.

Vaccinatiebevestiging

Uiteindelijk kwam er een compromis uit de bus. Een werknemer zal zijn tijdslot met zijn werkgever moeten delen, waarbij de vaccinatie-uitnodiging en de bevestiging van de afspraak gelden als bewijs. Aan de bedrijven wordt gevraagd 'behoedzaam' met die bewijsstukken om te gaan, zodat de privacy van de werknemer niet in gevaar komt.

 

De regel is dat de werknemer enkel de tijd afwezig mag blijven die nodig is om zich naar het vaccinatiecentrum te begeven, een spuit te krijgen en terug te keren naar een de werkvloer. Het gaat dus niet om een halve of hele dag vrijaf. Al kunnen, afhankelijk van hun woon- en werkplaats, de verplaatsing en de inenting sommige werknemers toch enkele uren kosten.

Als de werking van het bedrijf in gevaar komt doordat te veel mensen zich tegelijk willen laten vaccineren, moet in de onderneming een oplossing worden gezocht.

Loon wordt doorbetaald

De regeling geldt tot en met 31 december 2021, maar kan worden verlengd tot en met 1 juli 2022. De federale regering moet het licht wel nog op groen zetten, maar dat is doorgaans een formaliteit als de vakbonden en de werkgeversorganisaties een unaniem advies afleveren.

'We beseffen dat het vaccinatieverlof organisatorische en financiële problemen met zich kan meebrengen. De werkgever moet immers het loon doorbetalen en de personeelsplannen kunnen worden aangepast', zegt Monica De Jonghe, directeur-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). 'Maar we zijn ervan overtuigd dat die nadelen niet opwegen tegen de voordelen van een snelle vaccinatiecampagne, wat volgens ons de snelste weg is om de economie te herlanceren.'

Gerelateerde artikels