Wereldbloeddonordag: bedrijven worden opgeroepen om actie te ondernemen om tekorten aan te vullen

Auteur: Partena Professional (HR Service Provider)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 13/06/2024 - 11:30
Laatste update: 14/06/2024 - 09:40

Brussel, 14 juni - Het tekort aan zakjes bloed stelt de medische sector voor grote uitdagingen. Volgens medische experts is het algemeen geweten dat er minder bloed gegeven wordt tijdens de vakantieperiodes. Het Rode Kruis hoopt eind juni, voor de zomervakantie, meer dan 5.600 zakjes bloed op voorraad te hebben, maar dit doel lijkt nog ver weg. Waarom niet werkgevers aanmoedigen om hun werknemers uit te nodigen om bloed te geven ter gelegenheid van Wereldbloeddonordag op 14 juni? Mag een werknemer vrij nemen voor dit gebaar van solidariteit? Laurence Philippe, Legal Expert bij Partena Professional, beantwoordt deze vragen.

Kun je je werknemers aanmoedigen om bloed te geven?

Aanmoedigen wel, bezoldigen niet. De Belgische wetgeving staat werkgevers toe om werknemers hun loon door te betalen voor de tijd die ze nodig hebben om bloed te geven en zich hiervoor te verplaatsen. "Het is daarom aan te raden om de regels (frequentie, maximale duur, vereist attest, enz.) vast te leggen in je arbeidsreglement," legt Laurence Philippe, Legal Expert bij Partena Professional, uit. 

Maar we mogen niet vergeten dat bloed geven steeds op vrijwillige basis dient te gebeuren. Daarom kunnen werkgevers geen extra loon of verlof toekennen voor het geven van bloed.

Kan ik afwezig zijn op het werk om bloed te geven?

Het antwoord zal verschillend zijn naargelang je in de overheidssector of privésector werkt.

In de overheidssector mogen ambtenaren, contractuelen, stagiairs en mandatarissen afwezig zijn op het werk om bloed te geven, op voorwaarde dat hun afwezigheid beperkt blijft tot de tijd die nodig is om bloed te geven en zich hiervoor te verplaatsen (maximaal twee uur). Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kunnen ze afwezig zijn op het werk met behoud van loon. 

In de privésector is er geen klein verlet of verlof om dwingende redenen wanneer een werknemer bloed geeft. Vroeger konden werknemers in sommige sectoren met behoud van loon afwezig zijn op het werk, maar nu voorziet alleen het paritair comité gas en elektriciteit (PC 326) in een halve dag betaald verlof om plasma of bloedplaatjes te geven en dit tot maximaal twee keer per jaar. 

"Een werkgever die geen deel uitmaakt van deze sector is daarom niet verplicht om zijn werknemers toe te staan om afwezig te zijn op het werk om bloed te geven, noch om hen te bezoldigen" vervolgt Laurence Philippe

Telewerk biedt echter de flexibiliteit om gemakkelijker naar een bloedinzameling in de buurt te gaan zonder dat werknemers hiervoor vrij hoeven te nemen van hun werk. 

Is het mogelijk om een bloedinzameling te organiseren binnen een onderneming?

"Het antwoord is ja!" antwoordt onze Legal Expert, "En dit is een geweldig idee, want op die manier kunnen werknemers gemakkelijk bloed geven zonder tijd te verliezen met verplaatsingen. Als een groot aantal werknemers op dezelfde dag bloed geeft, kan de bloedinzameling zeer efficiënt verlopen. 

Er zijn echter twee essentiële voorwaarden: 

De verenigingen die het bloed geven organiseren hebben een ruimte nodig die groot genoeg is en die kan worden opgedeeld. Deze ruimte moet kunnen worden gereorganiseerd in verschillende zones: onthaal, medisch onderzoek, rustruimte, etc., en dit alles op een plek die uiteraard gemakkelijk toegankelijk, geventileerd en schoon is. 

Het aantal deelnemers moet hoog genoeg zijn om de organisatie van een bloedinzameling te rechtvaardigen. Het Belgische Rode Kruis legt bijvoorbeeld een minimum van 40 bloedgevers op.

Het is ook belangrijk dat je geen medische informatie over je werknemers verzamelt wanneer je bloed inzamelt. Dit zijn immers gevoelige gegevens die worden beschermd door de GDPR. Als je wilt peilen naar de interesse van je werknemers om bloed in te zamelen, zorg er dan voor dat je de gegevens beschermt door ze anoniem op te vragen.

Gerelateerde artikels