Welzijn medewerkers verdient extra aandacht tijdens lockdown

Auteur: Partena Professional (HR Provider)
Leestijd: 3min

‘Een sterke interne communicatie geeft medewerkers het gevoel dat ze niet aan hun lot overgelaten worden’

 

Kris De Meester, eerste adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid bij VBO

Een groot deel van de beroepsbevolking werkt nu al enkele weken verplicht thuis. Twee experts vertellen hoe medewerkers tijdens deze ongewone tijden de connectie behouden met hun collega’s en organisatie.

Een aantal mensen werkte voordien structureel – één of meerdere dagen, of occasioneel thuis. Maar de coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat zowat élke werknemer wiens job het toelaat al verschillende weken verplicht vanuit de privéomgeving opereert. Die noodgedwongen situatie is niet evident, zegt Prof. Dr. Hans De Witte, Hoogleraar Arbeidspsychologie bij KU Leuven.

Isolatie als wapen tegen chaos

Eigenlijk zou iedereen zich tijdens dat telewerk moeten kunnen afzonderen van de rest van de huiselijke impulsen – bij voorkeur in een aparte ruimte. ‘Ik zie tijdens videogesprekken soms mensen met hun laptop tussen de kinderen aan de keukentafel zitten terwijl die hun huiswerk maken: letterlijk tussen de soep en de patatten. Het gebrek aan afscherming creëert psychologische chaos. En die is thuis nog problematischer dan in grote open kantoren, waar veel mensen samen zitten rond rumoerige landschapsbureaus.’

Veel bedrijven of afdelingen die voordien niet of nauwelijks vertrouwd waren met telewerk, hadden ook geen samenwerkingsafspraken, regels of politiek rond thuiswerken. Een pak werknemers is plots van nul naar honderd procent thuiswerk gegaan, zegt Kris De Meester, eerste adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid bij VBO. ‘Dat is niet alleen een hele organisatorische uitdaging. Ook die werknemers hadden tot voor kort geen thuiswerkroutine en –ervaring.’ Velen van hen hebben hier bijgevolg een dubbel gevoel bij: enerzijds is er een soort opluchting dat ze veilig thuis kunnen werken, anderzijds ontstaat er ook een fysieke en psychologische vervreemding van de werkvloer.  

Informele contacten

Wanneer hele afdelingen thuiswerken dan vallen alle fysieke contacten tussen collega’s weg. Dat is een fundamentele menselijke behoefte die plots niet meer vervuld geraakt, stelt Hans De Witte. ‘Dat gemis kun je niet compenseren via sociale media. Interessante bedenkingen of nieuwe inzichten ontstaan bijvoorbeeld tijdens informele koffiepauzes. Veel werknemers zullen opgelucht zijn wanneer ze binnenkort terug een intensiever contact krijgen met hun collega’s: we zijn sociale wezens.’

Organisaties kunnen die informele contacten wél integreren in hun thuiswerkpolitiek. Ze maken best niet alleen duidelijke afspraken met hun thuiswerkende medewerkers rond onder meer arbeidstijd, werkplanning, samenwerking en communicatie, meent Kris De Meester. ‘Begin bijvoorbeeld de dag met een afgebakende startwerkvergadering, evolueer naar het uitvoeren van werktaken en voorzie ook wat informele momenten met collega’s tijdens bijvoorbeeld de lunch – ook al gebeurt dat dan al videobellend.’

Interne communicatie is cruciaal

Ook regelingen rond communicatiemiddelen zijn cruciaal. Medewerkers die doorheen de dag telefoneren én mailen én videobellen én chatten zullen allicht het gevoel krijgen dat ze weinig gestructureerd en efficiënt bezig zijn: dat weegt op hun arbeidsmoraal. De komende maanden gaan we allicht van een situatie met maximaal telewerk, naar een periode met partieel telewerk, besluit Kris De Meester. ‘Los daarvan ervaar ik dat de meeste bedrijven vandaag inzien dat een sterke interne communicatie ook psychologisch erg belangrijk is. Medewerkers krijgen hierdoor het gevoel dat ze niet aan hun lot overgelaten worden.’

‘Te weinig afscherming creëert chaos: die is thuis nog problematischer dan in open kantoren’

 

 

Prof. Dr. Hans De Witte, Hoogleraar Arbeidspsychologie bij KU Leuven

Gerelateerde artikels