Weet jij hoeveel feestdagen er dit jaar in mei zijn: 2, 3 of 4?

Auteur: Partena Professional (HR Service Provider)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 26/04/2023 - 11:38
Laatste update: 26/04/2023 - 11:55

In België vallen er in mei verschillende feestdagen, waaronder de Dag van de Arbeid en Hemelvaartsdag. Deze feestdagen kunnen bij werknemers soms vragen oproepen over hun rechten en plichten. Hebben alle werknemers dezelfde feestdagen? Hoe worden ze betaald? Heeft een werknemer die op een feestdag werkt recht op een loontoeslag? Catherine Mairy, Legal Expert, geeft tekst en uitleg.

Wat is een feestdag in België en hoeveel zijn er?

Een feestdag is een dag waarop in België niet gewerkt wordt, op enkele uitzonderingen na. Er zijn tien feestdagen per kalenderjaar: Nieuwjaar (1 januari), Paasmaandag, Dag van de Arbeid (1 mei), O.L. H.-Hemelvaart, Pinkstermaandag, Nationale Feestdag (21 juli), O.L.V.-Hemelvaart (15 augustus), Allerheiligen (1 november), Wapenstilstand (11 november) en Kerstmis (25 december). Dit jaar staan er in mei drie feestdagen op de kalender: maandag 1 mei, donderdag 18 mei (Hemelvaart) en maandag 29 mei (Pinksteren).

Hebben alle werknemers dezelfde feestdagen?

“Ja, deze tien feestdagen zijn wettelijk vastgelegd en alle werknemers in de privésector hebben er recht op, ongeacht hun anciënniteit, functie of de duur van hun prestaties. In sommige sectoren bestaan er naast de tien wettelijke feestdagen ook extralegale feestdagen. Dat zijn dagen die bijvoorbeeld toegekend worden ter gelegenheid van bepaalde gebeurtenissen zoals het feest van Sint-Barbara", legt Catherine Mairy uit.

Betaalt de werkgever loon voor de feestdag?

Zeker! Voor een feestdag heeft de werknemer recht op het loon dat hij verdiend zou hebben, mocht hij op die dag werkelijk gewerkt hebben.

En wat als een feestdag op een zondag valt?

Het is niet omdat een feestdag samenvalt met een zondag dat je hem kwijt bent. Die feestdag moet dan vervangen worden door een gewone activiteitsdag in hetzelfde kalenderjaar.

"Dezelfde regel geldt voor een werknemer die gewoonlijk niet op zaterdag werkt wanneer de feestdag op een zaterdag valt. We nemen het voorbeeld van zaterdag 11 november 2023. Wanneer zaterdag een gewone inactiviteitsdag is in de onderneming, wat meestal het geval is, dan moet die vervangen worden door een gewone activiteitsdag in 2023, of dat nu voor of na 11 november is", vervolgt Catherine Mairy.

Wat moet er in dat geval gebeuren?

"Er moet vooraf actie ondernomen worden, namelijk op het einde van het voorgaande kalenderjaar, om de vervangingsdagen in onderling overleg binnen de onderneming vast te stellen", legt Catherine Mairy uit.

Die vervangingsdagen worden dan vóór 15 december via een bericht aangeplakt in de lokalen van de onderneming. Het bericht moet ook bij het arbeidsreglement gevoegd worden. Voor de feestdagen van 2023 moest dat bericht dus concreet vóór 15 december 2022 aangeplakt worden.

Mag een werknemer op een feestdag werken en zo ja, hoe zit het dan met zijn loon?

Werken op een feestdag is niet toegestaan, behalve in bepaalde sectoren en onder bepaalde voorwaarden. Voorbeelden hiervan zijn de ziekenhuissector of de horeca. "Als een werknemer op een feestdag werkt, moet de werkgever hem zijn normale loon betalen en eventueel een loontoeslag die op sector- of ondernemingsniveau vastgesteld is. De werkgever moet de werknemer binnen zes weken na die feestdag ook inhaalrust toekennen; die inhaalrust moet tijdens de arbeidstijd genomen worden”, besluit Catherine Mairy.

 

 

Gerelateerde artikels