Wat met uw bedrijfswagen in coronatijden?

Auteur: De Tijd (15/04/2020)
Leestijd: 3min

Door het vele thuiswerk en de tijdelijke werkloosheid staat de bedrijfswagen grotendeels aan de kant. Heeft dat ook gevolgen voor uw extralegaal voordeel?

 

Meer dan 1 miljoen Belgen zitten vandaag in tijdelijke werkloosheid. Wie wel nog aan de slag is, werkt veelal van thuis. Voor beide groepen is de bedrijfswagen dus geen noodzakelijk werkinstrument meer. We zetten met de hulp van Renta, de federatie van voertuigverhuurders, enkele veel gestelde vragen op een rij.

Bij telewerk blijft de arbeidsovereenkomst ongewijzigd doorlopen, wat dus ook betekent dat het recht op loon doorloopt. Indien de werknemer de bedrijfswagen in normale omstandigheden ook voor privéverplaatsingen mag gebruiken, blijft dit voordeel ook bestaan bij telewerk. Het feit dat de werknemer geen woon-werkverplaatsingen meer doet door de coronacrisis doet hier geen afbreuk aan.

Het privégebruik van de bedrijfswagen die de werkgever ter beschikking stelt, is een loonvoordeel. Bij tijdelijke werkloosheid ontvangt de werknemer onmiddellijk een werkloosheidsuitkering ten laste van de RVA. Het recht op loon gaat dus onmiddellijk verloren.

In theorie kan de werkgever dus de bedrijfswagen terugroepen, maar dat lijkt in de praktijk nauwelijks te gebeuren. Al kan de werkgever later nog overgaan tot opvraging als de periode van tijdelijke werkloosheid langer duurt. Als de werknemer de bedrijfswagen moet inleveren, dan wordt hij vanaf de dag van effectieve inlevering van de wagen niet langer belast op het voordeel van alle aard. Wanneer de werknemer het werk hervat, herwint hij het recht op loon en dus ook het recht op de bedrijfswagen.

De werknemer behoudt de mogelijkheid om de wagen verder te gebruiken voor persoonlijke verplaatsingen binnen de algemene beperkingen die tijdens deze crisisperiode van kracht zijn. De werknemer wordt dan ook verder belast op het VAA verbonden aan de terbeschikkingstelling van de wagen.

Momenteel zijn in de regel alle inleveringen van leasewagens die einde contract zijn opgeschort. Leasecontracten die afliepen tijdens de lockdown zullen verlengd worden. 

Nieuwe bestellingen kunnen in principe geplaatst worden, maar hou er rekening mee dat het moeilijk is om precieze levertermijnen te bevestigen.

Alle pech- en herstellingswerken die noodzakelijk zijn om de mobiliteit, de veiligheid en de hygiëne te kunnen (blijven) garanderen, zijn toegestaan. Herstellingen die kunnen worden uitgesteld, worden niet beschouwd als 'dringend'. In principe zal een regulier onderhoud dus niet onder deze toepassing vallen en niet mogelijk zijn. 

Neen, dit valt niet onder een dringende herstelling.

Gerelateerde artikels