Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ)

Leestijd: 2min

Bouw je vrij aanvullend pensioen (VAPZ) op

Aanvulling op je wettelijk pensioen

Ben je bang dat je wettelijk pensioen niet volstaat voor een comfortabele levensstijl na jouw zelfstandige carrière? Blijf niet bij de pakken neerzitten! Bouw een vrij aanvullend pensioen (VAPZ) op via bijdragen aan je sociaal verzekeringsfonds.

De driemaandelijkse bijdrage voor het vrij aanvullend pensioen ligt tussen 1 en 7 procent van je netto belastbaar beroepsinkomen. Wijzigt je sociaal statuut? Stijgen of dalen je inkomsten? Wij optimaliseren meteen jouw premie. Zo betaal je altijd de bijdrage die overeenkomt met je werkelijke situatie, en geniet je de beste fiscale voorwaarden.

Dubbel fiscaal voordeel dankzij lagere sociale bijdragen

De aanvullende verzekering is geen verplichting. Ze biedt de zelfstandige wél een bijzonder interessante spaarformule en aanzienlijke fiscale voordelen. Je mag de bijdragen die je betaalt voor je vrij aanvullend pensioen fiscaal inbrengen, en ook je bijdragen voor de sociale zekerheid verlagen.

Sociaal luik

Boven op het gewone vrij aanvullend pensioen, biedt Partena Professional je ook een sociaal vrij aanvullend pensioen. Met een nóg hoger rendement en een betere dekking van risico’s:

  • arbeidsongeschiktheid
    • je ontvangt tot 1000 euro gegarandeerde inkomsten per maand
    • het solidariteitsfonds betaalt de premies in jouw plaats om je pensioen te waarborgen
  • zware ziekte: het solidariteitsfonds betaalt jou 750 euro per maand gedurende het eerste semester.
  • moederschap: je ontvangt een forfaitair bedrag van 100 euro per kind, boven op de geboortepremie.
  • overlijden: je bouwt financiële zekerheid voor je naasten op.

Heb je nog vragen? Wens je een vrij aanvullend pensioen op te bouwen? Contacteer Partena Compass nu.