Vraag naar interimmanagers zal snel weer stijgen

Auteur: Partena Professional (HR Service Provider)
Leestijd: 5min
Publicatiedatum: 18/06/2021 - 09:08
Laatste update: 06/09/2023 - 17:12

De mooie groei die interimmanagement de voorbije jaren liet optekenen, kwam door de coronacrisis abrupt tot een einde. Van de ene op de andere dag schortten bedrijven hun tijdelijke opdrachten op en zaten interimmanagers zonder werk. Of het om een tijdelijke dip, dan wel een structurele terugval van de sector gaat, vragen we aan Veerle Vastmans, sinds begin dit jaar voorzitster van de commissie Interim Management bij Federgon.

Heeft jouw team HR-ondersteuning nodig?

Krijg gratis advies van Partena Professional.

Meer info

De tijd dat interimmanagers zich uitsluitend met vervangopdrachten bezighielden, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, ligt achter ons. Meer en meer spelen bij de beslissing van bedrijven om tijdelijk een externe manager in te schakelen ook strategische overwegingen mee.

‘Het klopt dat er heel vaak een veranderingscomponent aan een interimopdracht vasthangt’, bevestigt Veerle Vastmans, in het dagelijkse leven ook Partner Flexible Solutions bij BDO. ‘Of bedrijven willen hun processen optimaliseren, of ze denken aan internationale groei, of ze staan voor een herstructurering, of er is een overname geweest en twee bedrijven moeten geïntegreerd worden. Er zijn heel wat redenen waarom bedrijven een interimmanager met specifieke expertise aanspreken. Bovendien zijn het niet langer alleen de grote gevestigde bedrijven die er beroep doen, ook familiebedrijven, kmo’s en zelfs socialprofitorganisaties, zoals ziekenhuizen en woonzorgcentra vinden tegenwoordig vlot de weg.’

De sector kreeg een stevig knauw tijdens de coronacrisis. Volgens Federgon viel de jaaromzet in 2020 terug met gemiddeld 7 procent, met uitschieters tussen 11 en 16 procent in het derde en vierde kwartaal. Hoe zie je het evolueren?

Veerle Vastmans: ‘Dat bedrijven de opdrachten van interimmanagers in volle coronacrisis tijdelijk terugschroefden, is logisch gezien de grote onzekerheid. Toch zie ik geen reden tot paniek. Integendeel zelfs, ik ga ervan uit dat er snel weer meer vraag naar interimmanagers zal zijn. Veel bedrijven rijden al een jaar met de handrem op en staan te popelen om die te lossen. Wanneer dat gebeurt, zullen ze eerst hun tijdelijke schil vergroten voor ze vaste medewerkers aanwerven. Door de plotse pandemie hebben organisaties op korte tijd ook hun strategie moeten aanpassen. Het besef dat ze zich anders en wendbaarder moeten organiseren, is duidelijk doorgedrongen. Sommige bedrijven zijn al aan die oefening begonnen en zoeken externe versterking om hen daarbij te begeleiden. De gegevens van Federgon bevestigen dat. De omzetcijfers van januari en februari tonen een licht herstel ten opzichte van de cijfers van het vierde kwartaal van 2020.’

En wat verwacht je voor de lange termijn?

Veerle Vastmans: ‘Er zijn veel redenen om aan te nemen dat de groei zal versnellen. Aan de ene kant is er de toenemende nood van bedrijven om snel op veranderingen in te spelen en de flexibilisering structureel en strategisch in het talentbeleid in te bouwen. Aan de andere kant is er de behoefte van almaar meer individuen om zelf aan het stuur van hun carrière te staan en de balans tussen werk en privé te bewaken. Waar vroeger alleen vijftigers en zestigers voor een rol als interimmanager kozen, zien we nu ook dertigers en veertigers bewust de stap zetten. Het is dus zeker een model met potentieel. Ik denk dat de hoogdagen van interimmanagement nog moeten komen.’

Over welke ontwikkelingen praten jullie in die commissie Interim Management?

Veerle Vastmans: ‘Eén van de thema’s die regelmatig terugkeert, is digitalisering, en dan vooral de vraag hoe ver je erin gaat. Dat is niet alleen in onze maar ook in de andere commissies zo. Deze vraag houdt de hele sector van rekrutering bezig. Artificiële intelligentie maakt het mogelijk om de selectie en screening van kandidaten te versnellen en in belangrijke mate te automatiseren. De uitdaging is om een balans te vinden tussen enerzijds procesoptimalisatie en anderzijds persoonlijke interactie. In de zoektocht naar een interimmanager is het wat mij betreft niet wenselijk om de tussenkomst van een Interim Management-provider volledig achterwege te laten. Ik geloof niet dat je met een simpele zoekopdracht bij de meest geknipte persoon voor een opdracht zult uitkomen. Het gaat immers niet alleen om een goede matching op papier, op basis van competenties en ervaring, maar ook om een klik qua persoonlijkheid en organisatiecultuur. Die fit is belangrijk aangezien interimmanagers vaak op een kantelmoment in een organisatie komen.’

Digitale platformen kunnen die rol niet overnemen?

Veerle Vastmans: ‘Voor bepaalde onderdelen in het searchproces of voor puur operationeel ondersteunende rollen kunnen ze nuttig zijn. Maar zodra de insteek meer strategisch is, denk ik dat persoonlijke opvolging en interactie essentieel is. Het is trouwens niet omdat er menselijke tussenkomst nodig is, dat het proces niet snel kan gaan. Als een klant mij een vraag stelt, heb ik vaak al enkele namen van potentiële interimmanagers in mijn hoofd wanneer ik de telefoon neerleg.’

Je voorzitterschap loopt over drie jaar. Wanneer zal je een tevreden vrouw zijn?

Veerle Vastmans: ‘Het is mijn ambitie om de interactie tussen de verschillende commissies van Federgon te vergroten. Bepaalde problematieken, zoals de digitalisering, komen overal terug. Het is interessant om over het muurtje te kijken en ervaringen breder te delen. Verder hoop ik de sector as such meer in de schijnwerpers te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat interimmanagement voor elke organisatie meerwaarde kan brengen. Die boodschap wil ik uitdragen.’

 

Gerelateerde artikels