Vergoeding voor telewerk nog steeds niet de norm

Auteur: Partena Professional (HR Service Provider)
Leestijd: 2min

Ontdek Deskalot, de Airbnb van flexibele werkplekken

Meer info?

Brussel, 25 oktober 2021 – Tussen juli 2019 en juli 2021 kreeg slechts 4,2% van de Belgische werknemers een maandelijkse forfaitaire kantoorvergoeding in het kader van telewerk , voor een gemiddeld bedrag van 73 euro netto. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Partena Professional, dat zijn licht liet schijnen op de door de Belgen al dan niet ontvangen telewerkvergoedingen. Er werd uitgegaan van de gegevens van 260 000 werknemers.

Telewerk lijkt voorgoed ingang gevonden te hebben in de werkorganisatie van bedrijven, maar de toegekende vergoedingen en het aantal werknemers dat een vergoeding ontvangt, volgen niet dezelfde tendens. Volgens Partena Professional kreeg 4,3% van de Belgische werknemers tussen juli 2019 en juli 2021 een vergoeding voor telewerk voor een gemiddeld bedrag van 73 euro netto. Dat is een sterke stijging tegenover de 0,2% van de werknemers die er een ontving in januari 2020, aan de vooravond van de pandemie. 27 keer meer Belgische werknemers ontvangen sindsdien een vergoeding.

Deze stijging moet gerelativeerd worden omdat ze uiteindelijk slechts een zeer beperkt aantal werknemers in België betreft en de vergoeding (veel) vaker de uitzondering is dan de regel.

“In 2021 stagneren de cijfers. In september zien we zelfs een daling van het aantal begunstigden van een vergoeding voor telewerk. Dit zou erop kunnen wijzen dat er een piek is bereikt en dat de veralgemening van telewerk na de pandemie niet noodzakelijk gepaard gaat met een stijging van deze vergoedingen, noch van het aantal werknemers die ze ontvangen,” aldus Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional. Uit een recente bevraging van Partena Professional bleek overigens dat een meerderheid van de Belgische werknemers 3 dagen telewerk per week als het ideale evenwicht beschouwt.

Maximum 129,48 euro per maand

Een werkgever kan een forfaitaire kantoorvergoeding toekennen voor een bedrag van maximaal 129,48 euro per maand (144,31 euro in het tweede en derde kwartaal 2021) aan werknemers die structureel en op regelmatige basis telewerken gedurende een substantieel deel van hun werktijd.

De cijfers van dit persbericht zijn gebaseerd op een studie door Partena Professional naar een representatieve steekproef van meer dan 260 000 werknemers in België

Gerelateerde artikels