Van bijberoep naar hoofdberoep in 2 simpele stappen

Auteur: By Partena Professional
Leestijd: 2min

Wat u doet in bijberoep neemt intussen méér tijd in beslag dan uw job in loondienst. Maakt u de sprong naar zelfstandige in hoofdberoep? Hou dan zeker deze 2 dingen in gedachten. 

De overstap van zelfstandige in bijberoep naar hoofdberoep heeft grote gevolgen voor uw administratie, uw financiën, uw hele leven eigenlijk. Dit artikel snijdt de 2 belangrijkste aan: de impact op uw statuut en de consequentie voor uw sociale bijdragen.

1. Kies het juiste sociaal statuut

Wordt u zelfstandige in hoofdberoep, dan krijgt u een ander statuut. U geniet niet langer de bescherming die verbonden was aan uw statuut als werknemer of ambtenaar. (Lees ook het blogartikel "7 vormen van sociale bescherming waar u als zelfstandige recht op hebt".)

2. Pas uw sociale bijdragen aan

Als u in de loop van het jaar overschakelt van bijberoep naar hoofdberoep (of omgekeerd), beschouwt de overheid u niet langer als een beginnende zelfstandige. Uw sociale bijdragen worden berekend op basis van uw totale bedrijfsinkomsten van het jaar in kwestie (waarin u dus deels in hoofdberoep en deels in bijberoep werkte).

Tijdens het jaar zelf betaalt u een voorlopige bijdrage. Die kan naar boven of naar beneden aangepast worden, op basis van de geschatte inkomsten voor het jaar zelf. Twee jaar later volgt dan een regularisatie tussen de voorlopige en de definitieve bijdragen. 

U kunt de aanpassing van uw sociale bijdragen zelf berekenen en doorvoeren, of u kunt een professional onder de arm nemen.

Slotsom? Als hoofdberoeper in spe is aankloppen bij ons sociaal verzekeringsfonds Compass sowieso geen slecht idee, al was het maar om uw sociale bijdragen te laten aanpassen aan uw nieuwe statuut.