Uw statuut wijzigen

Auteur: Partena Professional (Legal expertise)
Leestijd: 2min

Overschakeling van bijberoep naar hoofdberoep: gevolgen

De overschakeling van uw statuut van bij- naar hoofdactiviteit gaat gepaard met een resem wijzigingen en verplichtingen.

Bent u van plan om van uw bijberoep uw hoofdberoep te maken? Die overschakeling heeft gevolgen voor uw sociaal statuut.

Wijziging van uw sociale rechten

Als u overschakelt van een activiteit in bijberoep naar hoofdberoep, wijzigen uw sociale rechten automatisch in het sociaal statuut van zelfstandigen. Concreet? Uw recht op pensioen, arbeidsongeschiktheid, kinderbijslag, enzovoort, verandert volledig.
Ontdek waarop u als zelfstandige aanspraak maakt.

Wijziging van uw sociale bijdragen

De overschakeling van uw statuut als zelfstandige in bijberoep naar hoofdberoep en omgekeerd, houdt een aanpassing in van uw sociale bijdragen.

Tot eind 2014: als u van statuut verandert, beschouwt men u als een beginnende zelfstandige. Er breekt opnieuw een periode van voorlopige bijdragen en herzieningen aan.

 

Pas op: naargelang de wijziging van uw statuut, zijn er twee scenario’s mogelijk.

  1. U bent zelfstandige in bijberoep en stopt als werknemer in de loop van een trimester.
    U wordt zelfstandige in hoofdberoep vanaf het lopende trimester. U betaalt onmiddellijk de nodige verplichte sociale bijdragen.
  2. U bent zelfstandige in hoofdberoep en begint te werken als deeltijdse werknemer in de loop van een trimester.
    U betaalt sociale bijdragen als zelfstandige in bijberoep vanaf de eerste dag van het volgende trimester.

Nog vragen over de wijziging van uw statuut? Advies nodig bij de omschakeling van zelfstandige in bijberoep naar hoofdberoep? Contacteer Partena Professional.

 

 

Gerelateerde artikels