Uw onderneming voorbereiden op een stijgend aantal 45-plussers

Auteur: Partena Professional (HR expertise)
Leestijd: 5min

Het is geen verrassing: uw werknemers worden ouder, en naarmate de jaren vorderen stijgt ook het aantal oudere werknemers. Bovendien neemt de pensioenleeftijd alsmaar toe, waardoor u zich binnen enkele jaren mag verwachten aan een piek in het aantal 45-plussers bij uw werknemers. Deze evolutie is echter niet zonder gevolgen. Wij leggen uit hoe u zich hierop kunt voorbereiden en welke strategieën u moet toepassen om oudere werknemers aan te werven, te motiveren en aan het werk te houden.

Dit is wat de wet voorschrijft met betrekking tot 45-plussers...

Sinds 2013 is elk bedrijf met meer dan 20 werknemers verplicht om een werkgelegenheidsplan oudere werknemers op te stellen voor medewerkers van 45 jaar en ouder. Dit plan moet het volgende bevatten:

 • jaarlijkse/meerjarenmaatregelen om het aantal werknemers van minstens 45 jaar in de onderneming te behouden/verhogen
 • administratieve vermeldingen

De werkgever heeft dus de mogelijkheid om maatregelen te treffen die zich uitstrekken over meerdere jaren. Deze maatregelen kunnen te maken hebben met:

 • De selectie en het in dienst nemen van nieuwe werknemers
 • Het ontwikkelen van de competenties en vaardigheden van de werknemers; bvb. door het volgen van opleidingen
 • Loopbaanontwikkeling en -begeleiding binnen het bedrijf
 • De mogelijkheid om een functie uit te oefenen die is aangepast aan de evolutie van de mogelijkheden en de competenties van de werknemer
 • De mogelijkheid tot flexibele arbeidstijd en -omstandigheden
 • De gezondheid van de werknemer, en de preventie en het wegwerken van fysieke en psychosociale problemen om te kunnen blijven werken
 • Systemen van erkenning van verworven competenties

Partena Professional kan u helpen om aan deze verplichtingen te voldoen en stelt u twee formules voor om uw werkgelegenheidsplan oudere werknemers op te stellen. Kies een informatiepakket waarmee u onmiddellijk aan de slag kunt of ga voor begeleiding op maat. Klik hier voor meer informatie.

...en dit is wat u concreet kan doen

Als werkgever is het uw verantwoordelijkheid om te zorgen voor optimale werkomstandigheden, zowel op fysiek als op mentaal vlak. U heeft er immers alleen maar voordeel bij wanneer uw oudere werknemers hun motivatie en energie om te werken behouden. Bovendien zijn deze werknemers van onschatbare waarde voor uw bedrijf: hun ervaring en kennis zijn een belangrijke troef.

Wij stellen u 6 pistes voor om 45-plussers optimaal te motiveren:

1. Zet in op flexibele arbeidstijd

Dankzij de nieuwe wetgeving rond wendbaar en werkbaar werk zijn er meer creatieve manieren om de tijd van uw medewerkers te managen:

 • glijdende werktijden
 • flexibele werkroosters
 • occasioneel telewerk
 • dynamisch rooster

Deze nieuwe tijdsregelingen helpen u om het werk voor 45-plussers motiverender en aantrekkelijker te maken.

2. Werkroosters op maat

Waarom stelt u hen geen individueel werkrooster voor dat afgestemd is op hun situatie? Deze optie ‘op maat’ zal zeker gesmaakt worden door 45-plussers die op zoek zijn naar een beter evenwicht tussen hun beroepsleven en hun privébehoeften.

3. Opleidingen voorstellen

Hebben uw oudere werknemers het gevoel dat ze niet meer helemaal mee zijn? Hebben ze het gevoel dat ze geen vooruitgang meer boeken in hun werk? Dan kunt u hen opleidingen laten volgen. Een opleiding is immers een belangrijke factor in de beroepsevolutie. Besteed vooral aandacht aan opleidingen omtrent de nieuwste technologieën, of ga nog een stap verder en laat oudere werknemers specifieke opleidingen volgen die in lijn liggen van hun loopbaanplan.

4. Investeer in welzijn op het werk

Deze investering is niet alleen een voordeel voor de 45-plussers, maar ook voor uw andere medewerkers. Wie zich goed voelt op het werk presteert namelijk beter en is minder vatbaar voor een burnout, voor overbelasting door een te hoge werkdruk of voor een depressie. De werkplek juist inrichten of uitrusten of de fysieke belasting verminderen, zijn nog maar enkele voorbeelden waarop u kunt investeren in het welzijn van 45-plussers.

5. Een cafetariaplan

Ook al kent iedereen het, het cafetariaplan wordt nog te weinig gebruikt. En dit terwijl het een verstandige keuze kan zijn voor uw onderneming, en dan vooral voor de 45-plussers. Met het cafetariaplan laat u uw werknemers zelf de loonelementen kiezen die het beste bij hun behoeften aansluiten: extra vakantiedagen, loopbaansparen, keuze van specifieke opleidingen… Ze kunnen zelf hun loonpakket samenstellen.

6. Streef naar een balans tussen jong en oud

Door de ervaring en het talent van de 45-plussers te waarderen, geeft u ook een positief signaal naar de jongere medewerkers toe. Een goede balans tussen jong en oud is dus iets om na te streven, waar u bovendien zeker voordeel uit zal halen!

Zou u meer aandacht willen schenken aan het managen van uw personeel, maar heeft u hier gewoon de tijd niet voor? Ontdek de HR-oplossingen van Partena Professional.

Zou u meer aandacht willen schenken aan het managen van uw personeel, maar heeft u hier gewoon de tijd niet voor?

Gerelateerde artikels