Tijdskrediet

Leestijd: 2min

Tijdskrediet: dé oplossing voor een tijdelijke loopbaanonderbreking

Ambieert een van uw medewerkers een andere loopbaan? Of wilt hij meer tijd besteden aan zijn gezin? Dan heeft hij recht op een tijdelijke loopbaanonderbreking, bijvoorbeeld via tijdskrediet. En dat zowel om privé- als om beroepsredenen.

Soorten loopbaanonderbreking

Verleent u tijdskrediet aan uw werknemer? Weet dat er verschillende mogelijkheden zijn:

  • voltijdse loopbaanonderbreking: tijdelijk niet meer werken
  • verminderde prestaties: tijdelijk halftijds of vier vijfde werken

Zodra het tijdskrediet afloopt, hervat uw werknemer zijn oude functie. Als dat om een of andere reden niet mogelijk is, moet je hem een gelijkwaardige of vergelijkbare functie toewijzen.

Pas op: vraagt uw werknemer een tijdelijke loopbaanonderbreking aan om voor zijn kinderen te zorgen? Stel hem dan ouderschapsverlof voor.

Tijdskrediet: hebben uw werknemers er recht op?

Als uw bedrijf meer dan 10 mensen tewerkstelt, hebben uw werknemers recht op tijdskrediet. Kiest meer dan 5 procent van uw personeel tegelijk voor loopbaanonderbreking? In dat geval mag u het aangevraagde tijdskrediet uitstellen.

Hebt u minder dan 10 mensen in dienst, dan mag u het tijdskrediet weigeren.

Uw plichten tegenover werknemers met tijdskrediet

Gedurende het tijdskrediet:

  • bent u geen loon verschuldigd aan uw medewerker. Deze kan, onder bepaalde voorwaarden, wél een uitkering genieten van de RVA
  • behoudt uw werknemer bepaalde socialezekerheidsrechten
  • mag u uw medewerker niet ontslaan (tenzij vanwege dringende redenen, of redenen die losstaan van het tijdskrediet)

Nog vragen over tijdskrediet of de verschillende soorten loopbaanonderbreking? Contacteer Partena Professional.