Tijdelijke werkloosheid en andere werkonderbrekingen

Auteur: Partena Professional (HR expertise)
Leestijd: 2min

Zowel u als uw werknemer mag op elk moment beslissen om de voortzetting van het contract tijdelijk te onderbreken. En dat voor verschillende redenen en onder bepaalde voorwaarden.

Tijdelijke werkloosheid

Als werkgever mag u uw werknemer tijdelijke werkloosheid voorstellen:

  • voor economische redenen (economische werkloosheid)
  • bij slecht weer of technische storingen
  • bij overmacht
  • bij bedrijfssluiting tijdens jaarlijkse vakantie

Pas op: tijdelijke werkloosheid van een bediende mag niet worden ingeroepen bij slecht weer of technische storingen. Die redenen gelden alleen voor arbeiders.

U hoeft uw werknemers geen vergoeding te betalen gedurende de tijdelijke of economische werkloosheid. Zij hebben automatisch recht op een werkloosheidsuitkering, zonder eerst een bepaald aantal dagen te hebben gewerkt. Uw Payroll Consultant van Partena Pay'n People regelt het graag voor u.

Klein verlet

Stapt uw werknemer in het huwelijksbootje? Wordt hij/zij ouder? Heeft hij/zij zitting in een jury? Er zijn talloze situaties waarin uw werknemers afwezig mogen zijn, zonder hun gewone verloning te verliezen. U geeft uw werknemer dan een of meer dagen ‘klein verlet’ of ‘omstandigheidsverlof’:

  • om familiale redenen (communie, huwelijk, overlijden, …)
  • om hun burgerplichten en -taken te vervullen
  • om voor het gerecht te verschijnen

Verlof om dwingende redenen

Uw werknemer heeft ook recht op verlof om dwingende redenen. Dat zijn redenen die niet te voorzien zijn en losstaan van het werk, die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereisen. En dat voor zover de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt. Denk aan brand, overstroming of andere rampen die materiële schade veroorzaken. U bent ook verplicht om uw werknemer verlof om dwingende redenen van familiaal belang toe te kennen. Bijvoorbeeld bij de ziekenhuisopname van een ouder of een naaste.

Verlof om dwingende redenen wordt niet vergoed, en mag niet meer dan tien dagen per jaar in beslag nemen.

Wend u tot uw paritair comité voor meer informatie over de specifieke bepalingen en de duur van de gewettigde afwezigheid. Of Partena Professional voor al uw andere vragen.

 

Gerelateerde artikels