Stopzetting van uw bedrijf

Auteur: Partena Professional (Legal expertise)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 06/11/2018 - 14:36
Laatste update: 15/11/2019 - 15:57

Maatregelen en procedures bij de stopzetting van uw activiteiten

Staan financiële en economische moeilijkheden uw professionele engagementen in de weg? Wilt u uw onderneming overlaten, maar vindt u geen koper? Er zijn heel wat situaties die leiden tot een stopzetting van uw activiteiten. Reageer correct, om de belangen van de betrokkenen maximaal te beschermen.

Stopzetting van uw activiteiten zoals het hoort

Bij een stopzetting van uw activiteiten, moet u een aantal maatregelen, controle- en informatieprocedures respecteren, opgelegd door de wet van 26 juni 2002. Concreet moet u:

 • als u minstens twintig mensen tewerkstelt, vooraf volgende partijen informeren over de sluiting:
  • uw werknemers
  • uw ondernemingsraad of syndicale afvaardiging
  • de voorzitter van het directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  • de regionale minister verantwoordelijk voor werkgelegenheid
  • de regionale minister verantwoordelijk voor economie
 • vanaf vijf personeelsleden:
  • een forfaitaire sluitingsvergoeding betalen aan uw werknemers, in functie van hun leeftijd en anciënniteit, boven op de klassieke verbrekingsvergoeding
 • in voorkomend geval:
  • een ontwerp voor collectief ontslag opstellen en de mening van uw werknemersvertegenwoordigers vragen

Wil u meer weten over de juridische maatregelen die u neemt voor uw werknemers bij een stopzetting van uw activiteiten? Vertrouw op de Legal Consultants van Partena Professional. Ze bieden u professioneel advies, en begeleiden u doorheen de syndicale onderhandelingen.

Andere administratieve maatregelen

In de maand die volgt op de stopzetting van uw activiteiten, moet u uw onderneming schrappen in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Daartoe bezorgt u onderstaande documenten aan uw ondernemingsloket:

Breng ook uw sociaalverzekeringsfonds op de hoogte van de stopzetting van uw activiteiten aan de hand van het volgende formulier:

U hoeft deze beproeving niet alleen te doorstaan! Partena SmartStart staat aan uw zijde, en zorgt voor de schrapping van uw ondernemingsnummer in de KBO.

Gerelateerde artikels