Steeds meer flexi-jobbers: ook bij u?

Auteur: Partena Professional (HR Service Provider)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 04/05/2023 - 14:16
Laatste update: 04/05/2023 - 14:22

Flexi-jobs zijn aan een steile opmars bezig op de Belgische arbeidsmarkt, zo blijkt uit cijfers van Partena Professional. Tussen begin 2020 en april 2023 is het aantal werknemers met een flexi-job namelijk met 167% gestegen. Ook al waren flexi-jobs al bijzonder populair bij werknemers van 50-64 jaar, de meeste flexi-jobbers vinden we toch onder de 25-39-jarigen. De eerste categorie (50-64 jaar) is goed voor 17,2% van alle flexi-jobs, terwijl de tweede categorie (25-39 jaar) bijna de helft (46,5%) uitmaakt.

"Het is wel belangrijk om in het achterhoofd te houden dat er verschillende voorwaarden en formaliteiten nageleefd moeten worden om deze vorm van tewerkstelling te kunnen uitvoeren", legt Catherine Mairy, expert bij Partena Professional, uit.

Evolutie van het aantal werknemers met een flexi-job sinds 2020

Wat is een flexi-job eigenlijk?

Een flexi-job is een vorm van tewerkstelling waarbij iemand die al voor een andere werkgever werkt, een bijkomende job kan uitoefenen. Het gaat dus met andere woorden om een bijbaan. De cijfers van Partena Professional tonen dit aan: werknemers werken gemiddeld 23 uur per maand in het kader van een flexi-job. Dat komt dus neer op een gemiddelde van ongeveer 5 uur per week.

Op welke manier is zo’n flexi-job financieel voordelig?

Op het loon van een flexi-jobber worden geen gewone socialezekerheidsbijdragen of bedrijfsvoorheffing ingehouden. En dat is nu net het voordeel. Er is alleen een bijzondere werkgeversbijdrage van 25% op verschuldigd, die de werkgever moet betalen. Maar er gelden nog heel wat voorwaarden en formaliteiten...

Heeft iedereen toegang tot het flexi-jobstelsel?

Nee! Niet alle werkgevers kunnen personeel aanwerven onder het flexi-jobstatuut en niet alle werknemers kunnen een flexi-job uitoefenen. De voorwaarden in de wetgeving zijn strikt en moeten uiteraard nageleefd worden. De werkgever moet, onder andere, tot een activiteitensector behoren die gebruik mag maken van het flexi-jobstelsel. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de horeca, bakkerijen, bepaalde winkels, warenhuizen of bioscopen.

Partena Professional stelt in de praktijk vast dat er 5 paritaire comités zijn waar flexi-jobs populair zijn: de horeca, de bakkerijen, de zelfstandige kleinhandel (bedienden), de handel in voedingswaren (arbeiders) en de kleinhandel in voedingswaren (bedienden). Vooral kmo’s en niet de grote ondernemingen maken gebruik van flexi-jobs.

Op de werknemer is de volgende voorwaarde van toepassing. Hij moet met name bij een andere werkgever dan die waarbij de flexi-job zal worden uitgeoefend, een hoofdactiviteit hebben, d.w.z. minimum een 4/5e tewerkstelling, in het derde kwartaal dat de flexi-job voorafgaat. Sommige gepensioneerden kunnen ook een flexi-job doen.

Als we naar de leeftijdscategorieën kijken, zijn het de 25-39-jarigen die het vaakst een flexi-job hebben (46,5%). De andere leeftijdscategorieën zitten ver onder dit cijfer. Opvallend: 10% van de flexi-jobbers zijn gepensioneerden. 

Aantal werknemers met een flexi-job per leeftijdscategorie

Leeftijdscategorie

% van het totale personeelsbestand

<25

8,7%

25-39

46,5%

40-49

17,0%

50-64

17,2%

65 jaar en ouder of onbekend

10,6%

Totaal

100%

 

Hoeveel bedraagt het loon?

Een flexi-jobwerknemer heeft geen recht op de sectorale loonschaal. Er geldt anderzijds wel een basisloon, het zogenaamde ‘flexiloon’. Het minimumbedrag daarvan is in principe € 10,97 per uur (bedrag op 1 december 2022), ongeacht de uitgeoefende functie.

Welke formaliteiten moeten vervuld worden?

Voor elke tewerkstelling in het kader van een flexi-job moeten twee overeenkomsten gesloten worden: een raamovereenkomst en een flexi-jobarbeidsovereenkomst. Er zijn ook nog twee belangrijke formaliteiten die de werkgever op tijd moet vervullen: de Dimona-aangifte en, indien van toepassing, aanwezigheidsregistratie via een specifiek systeem.

 

Gerelateerde artikels