Spelregels en tips om personeel aan te werven

Auteur: Partena Professional (HR expertise)
Leestijd: 5min

Overweegt u om personeel aan te werven? Een belangrijke beslissing waarbij heel wat komt kijken! Geen nood: Partena Professional adviseert u over álle aspecten van personeel aanwerven.

Voor u de stap zet

Definieer de functie

Rekruteer doordacht en stel uwzelf vooraf de juiste vragen: welke taken vertrouwt u uw werknemer toe? Vereist de job een fulltime- of parttimetewerkstelling, en voor hoelang? Zoekt u een ervaren profiel, of iemand die al doende de job leert?

Bepaal de kosten

Schat zo goed mogelijk de globale tewerkstellingskosten in. Hou daarbij rekening met:

Liever geen onaangename verrassingen? Bereken de totale tewerkstellingskosten vóór u personeel aanwerft met onze online tool.

Personeel aanwerven in tien stappen

Personeel aanwerven is geen sinecure. Want u moet u als werkgever aan talloze verplichtingen houden. Gelukkig rekent u op Partena Professional voor de administratieve afhandeling en voor advies doorheen de procedure.

Ontdek hieronder de tien stappen om personeel aan te werven. Stap één tot en met zeven doet u eenmalig, voor uw eerste aanwerving. Voor alle volgende personeelsleden hoeft u alleen de laatste drie stappen uit te voeren.

Om werkgever te worden moet u een aantal algemene stappen zetten.

1. Voorbereiding van de aanwerving

Ons sociaal secretariaat Partena Pay ’n People voert eerst een gratis simulatie uit van al uw tewerkstellingskosten – eenvoudig en helder! Vervolgens bepaalt het secretariaat een adequaat loon en de extralegale voordelen die u mag of moet bieden. Het gaat ook na of u al dan niet bepaalde attesten moet voorleggen voor een specifiek werknemersstatuut, of een vermindering van uw patronale bijdragen.

2. Aansluiting bij een sociaal secretariaat

Sluit u aan bij ons sociaal secretariaat Partena Pay ’n People. Zo bent u verlost van de administratieve formaliteiten. En bent u zeker dat uw werknemers tijdig een correct loon ontvangen. Bovendien houdt uw dossierbeheerder u altijd op de hoogte van eventuele sociaaljuridische wijzigingen.

3. Controle van uw gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen

Partena Pay ’n People wijzigt uw bedrijfsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en garandeert dat uw gegevens up-to-date zijn. De plaats van tewerkstelling geeft eventueel recht op bepaalde premies en fiscale voordelen.

4. Inschrijving als werkgever bij de RSZ

Partena Pay ’n People schrijft u in bij de RSZ: de instelling waaraan u voortaan uw bijdragen stort via Partena Professional. Zo bent u correct ingeschreven bij de RSZ én zijn uw bijdragen gegarandeerd conform.

5. Aansluiting bij een kinderbijslagfonds

Sluit u aan bij het kinderbijslagfonds van Partena Professional. Dat zorgt voor punctuele en correcte betaling van de kinderbijslag voor uw werknemers.

6. Aansluiting bij een dienst voor preventie en bescherming op het werk

Partena Pay’n People schrijft u in bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk – een verplichte formaliteit die uw imago als verantwoordelijke werkgever bevestigt.

7. Inschrijving bij een verzekering tegen arbeidsongevallen

Partena Pay ’n People sluit u aan bij een verzekering tegen arbeidsongevallen. Die dekt risico’s op het werk en op de weg van en naar het werk.

Voerde u al deze stappen uit? Dan moet u voor elke nieuwe werknemer nog andere verplichtingen nakomen, vooraleer u hem in dienst neemt.

8. Mededeling van werknemersgegevens

Voor ieder nieuw personeelslid bezorgt u Partena Pay ’n People een werknemersfiche. Die bevat algemene gegevens over de werknemer, en attesten om een speciaal werknemersstatuut te staven, of om verminderde patronale bijdragen te genieten.

9. Opstelling van een arbeidsovereenkomst

Partena Pay ’n People werkt samen met u een arbeidsovereenkomst uit voor uw nieuwe werknemer. Ons sociaal secretariaat stelt ook een arbeidsreglement op, waarin uw relatie met uw werknemer helder is uiteengezet.

10. Mededeling van tewerkstelling aan de RSZ

Minstens 24 uur vóór uw nieuwe werknemer zijn job aanvangt, brengt u Partena Pay ’n People daarvan op de hoogte. Het sociaal secretariaat bezorgt dan de verplichte Dimona-aangifte aan de RSZ.

Proficiat, u bent nu officieel werkgever!

Nog vragen? Advies nodig om personeel aan te werven volgens de regels van de kunst? Contacteer nú Partena Professional. En maak een afspraak met een expert.

Dit brengt u mee op uw afspraak

 • Om u aan te sluiten bij ons sociaal secretariaat Partena Pay ’n People
  • kopie van uw identiteitskaart
  • kopie van de statuten van uw onderneming
  • bankkaart om de aansluitingskosten en de wettelijke waarborg te betalen
 • Om uw gegevens te wijzigen in de Kruispuntbank van Ondernemingen
  • ondernemingsnummer
  • bewijs van ondernemersvaardigheden
  • adres van elke vestiging
  • lijst met bedrijfsactiviteiten

 

 

Gerelateerde artikels