Professionele reizen: wat zijn de regels vanaf 19 april?

Auteur: Partena Professional (HR Service Provider)
Leestijd: 3min

Brussel, 22 april 2021 - Sinds 19 april 2021 zijn niet-essentiële reizen naar het buitenland opnieuw toegestaan. Dit betekent dat de werknemer, om een professionele reis te maken, niet langer een verklaring op eer hoeft in te vullen om het essentiële karakter van zijn reis te bewijzen. Maar hoe zit het met de andere formaliteiten? Wat houden die precies in? Moet de werknemer zich bij terugkeer laten testen? Catherine Legardien, Legal Expert bij Partena Professional, vertelt ons alles over de reglementering die van toepassing is.

Welke reizen zijn toegestaan?

"Sinds 19 april zijn alle reizen naar in het buitenland, essentieel of niet-essentieel, toegestaan", legt Catherine Legardien uit.

Heeft dit gevolgen voor professionele reizen?

“Ja. De werknemer die een professionele reis naar het buitenland maakt, hoeft voortaan niet langer een verklaring op eer in te vullen om het essentiële karakter van zijn reis te bewijzen”.

Moeten er nog bepaalde formaliteiten vervuld worden? 

"Ja. Als de werknemer een professionele reis naar het buitenland van meer dan 48 uur maakt, moet de werkgever het attest ‘Business Travel Abroad’’ (BTA) (beschikbaar op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/) invullen vóór het vertrek van de werknemer naar het buitenland. Het attest ‘Business Travel Abroad’ genereert een 10-cijferige code (‘attestnummer van de professionele reis’) die aan de werknemer moet worden meegedeeld.”

En bij de terugkeer naar België?

“Wanneer de werknemer terugkeert naar België na een verblijf in het buitenland moet hij binnen 48 uur voor zijn aankomst in België het ‘Passenger Locator Form’ invullen in de volgende twee situaties: als hij naar België terugkeert per vervoerder of, in elk geval, als hij langer dan 48 uur in het buitenland heeft verbleven. Op dit formulier moet de werknemer aangeven dat hij voor professionele redenen heeft gereisd en moet hij het ‘attestnummer van de professionele reis’ vermelden dat de werkgever hem eerder heeft meegedeeld. Ook moet de werknemer een zelfevaluatievragenlijst hebben ingevuld over de omstandigheden van zijn reis en/of verblijf in het buitenland. Het Passenger Locator Form en de zelfevaluatievragenlijst zullen worden onderzocht om te bepalen of de werknemer al dan niet moet worden beschouwd als een ‘hoogrisicocontact’.

Moet de werknemer in quarantaine gaan en zich laten testen?

“Het feit dat het gaat om een verblijf voor professionele redenen, door de werkgever geattesteerd via het ‘Business Travel Abroad’ (BTA), betekent niet automatisch dat de werknemer niet moet worden beschouwd als een hoogrisicocontact. De beoordelingsparameters van het ‘Passenger Locator Form’ en van de zelfevaluatievragenlijst zijn gewoon minder streng voor professionele reizen. Indien de werknemer na dit onderzoek als een ‘hoogrisicocontact’ wordt beschouwd, moet hij een quarantaineperiode in acht nemen en zich op de 1e en de 7e dag na zijn terugkeer in België laten testen", waarschuwt Catherine Legardien.

Moet de werknemer zich houden aan de maatregelen en beperkingen van het land van bestemming?

“Inderdaad. Naast alle formaliteiten die de Belgische reglementering oplegt voor reizen naar het buitenland, moet de werknemer zich ook houden aan de regels die gelden in het land van bestemming”, besluit Catherine Legardien, Legal Expert bij Partena Professional.

Gerelateerde artikels